28 юли, 2022
Опасенията от необслужвани заеми са довели до слабо завишение на изискванията за фирмено кредитиране, показва последното проучване на Европейската централна банка. Изследванията на ЕЦБ се правят регулярно сред банките в еврозоната, като последното е проведено между 10 и 28 юни сред 153 кредитни институции, които споделят наблюденията си за изминалото тримесечие и очакванията за следващото. ...
Вижте повече
14 юли, 2022
Необслужваните кредити в еврозоната вече са под 2% – най-ниското им ниво, откакто се публикува такава статистика, показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ). Понижението се дължи както на лекото покачване на кредитирането, така и на слаб спад в абсолютната стойност на просрочените заеми. По правилата на ЕС за такива се смятат кредитите с над...
Вижте повече
7 юли, 2022
Високата инфлация, комбинирана с нулев икономически ръст, значително увеличават риска от стагфлация. Това са основните притеснения на мениджърите в Европа според последното проучване European Payment Report (EPR), проведено между януари и април сред повече от 11 хил. компании в 29 европейски държави.  В анкетата над половината от запитаните (51%) предупреждават, че инфлацията пречи на плановете...
Вижте повече
29 юни, 2022
Ефектите от пандемията от COVID-19 върху кредитния риск сред банките от ЕС и близките до тях държави от Централна и Югоизточна Европа е до голяма степен намален заради правителствените мерки за подкрепа. Като резултат първоначалните страхове за силно влошаване в качеството на активите все още не са се сбъднали и нивото на необслужвани заеми отново...
Вижте повече
10 юни, 2022
Необслужваните кредити от небанковите финансови дружества са намалели до най-ниското си ниво от юни 2020 г. насам, показват данни на БНБ към края на март тази година. През първото тримесечие е продължила тенденцията за спад в дела на просрочените бързи заеми, след като в края на 2020 г. те отбелязаха повишение с над 2 процентни...
Вижте повече
18 май, 2022
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, подобрява финансовите резултати и представянето си по повечето показатели в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ), показва отчетът на холдинга за първото тримесечие на 2022 година. Ръст на годишна база има в общите приходи, както и тези от придобити портфейли, а запазването на непроменено ниво на...
Вижте повече
13 май, 2022
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, завършва първото тримесечие на годината с приходи и събрани вземания над първоначалните прогнози. Това показва отчетът на един от най-големите холдинги в Европа, занимаващи се с управление на просрочени вземания. Приходите за периода от януари до края на март са 69.7 млн. евро, а събраните...
Вижте повече
Erik Johnsen CEO of B2Holding
4 май, 2022
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, повишава печалбата си през миналата година, показва годишният отчет на групата. Положителният финансов резултат е 58.13 млн. EUR, почти двоен ръст спрямо 2020 г.  “2021 беше годината, в която извънредното стана новото нормално. Превърнахме предизвикателствата във възможности и през годината изградихме силна компания и солидна...
Вижте повече
20 април, 2022
Близо една трета от европейците не са плащали навреме сметките и задълженията си поне веднъж през 2021 г., показва проучването European Consumer Payment Report, проведено сред 24 хил. респонденти. В сравнение с 2021 г. увеличението на забавилите плащане е слабо – от 29% на 30%. Между отделните държави има сериозни разлики в дела на хората,...
Вижте повече