10 март, 2022
Нивото на необслужвани кредити има слабо влияние върху изискванията и стандартите за отпускане на кредити, показва проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), проведено между 13 декември 2021 г. и 11 януари 2022 г. На банките е зададен въпрос за влиянието върху корпоративните кредити, както и върху тези за домакинства, за период от цялата 2021 г....
Вижте повече
23 февруари, 2022
Доверието и умението да се адаптираш към резките промени в света са две ключови качества за успех. Те са особено важни в деликатната сфера на управлението на просрочени задължения, в която последиците от всяка грешка нарастват в бъдещето. Водени от желанието си да съхраним и предадем ключови умения и способности, ние от “Агенция за събиране...
Вижте повече
B2H в ЮИЕ
17 февруари, 2022
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, повишава значително финансовите си резултати в Югоизточна Европа, показва отчетът на холдинга за последното тримесечие на 2021 г. Приходи от региона са се увеличили с 30% спрямо същия период на предходната година до близо 16 млн. евро, а печалбата преди лихви и данъци – с...
Вижте повече
11 февруари, 2022
Събраните просрочени вземания от норвежкия B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания”, са надминали първоначалните прогнози през последното тримесечие на 2021 г., съобщиха от базираната в Осло финансова компания. За периода октомври – декември брутните събрани вземания са на стойност 125.7 млн. евро, което е 4% намаление спрямо същия период на 2020 г.  Нетните...
Вижте повече
2 февруари, 2022
Необслужваните кредити в банковата система в България са намалели през 2021 г., показват данни на БНБ. В сравнение с 2020 г. делът им се е понижил както при ипотечните, така и при потребителските и фирмени заеми. Като абсолютна стойност единствено при потребителските кредити има увеличение. Благодарение на активното отпускане на нови заеми и при тях...
Вижте повече
26 януари, 2022
Качеството на активите в европейската банкова система продължава да се подобрява, а делът на необслужваните кредити намалява. Това показва новият доклад EBA Risk Dashboard на Европейския банков надзор (European Banking Authority), който разглежда третото тримесечие на 2021 г.  В края на септември средното ниво необслужвани заеми в ЕС е 2.1%, като понижението е с 419...
Вижте повече
11 януари, 2022
В началото на годината обикновено е време да се обещава и да се правят планове за новата година. Вместо обещания, споделяме с вас новото ни корпоративно видео ⛰️. Историята на заснемането му започна с това как да пресъздадем по неочакван, но добре приет начин, мисията и ценностите на компанията ни. Направихме го в един есенен...
Вижте повече
16 декември, 2021
Платежоспособността на европейските банки се подобрява, заедно с печалбата и ликвидността им. Основната заплаха за сектора са корекции в стойността на активите им, отбелязват от Европейския банков надзор (EBA) в годишното си наблюдение върху банковата система. Капиталовите и ликвидни позиции на банките се подобряват в сравнение с предходната година, заедно с печалбата в сектора. Пред...
Вижте повече
9 декември, 2021
Банките в Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) устояват досега на удара от COVID-19 пандемията, но може да се изправят пред изпитание с изтеглянето на правителствената помощ за компаниите, отбелязва шестмесечния обзор на Vienna Initiative върху банките в региона. Рисковете се увеличат особено след като нивата на заразяване започнат отново да се повишават.  Според последния NPL...
Вижте повече