Просрочените кредити на банките в България намаляват до най-ниското си ниво за последните 8 години, сочат данните на БНБ. Към края на март 2018 г. делът на необслужваните кредити се свива до 9.3% от общия кредитен портфейл, което е с близо процентен пункт по-малко спрямо края на 2017 г. За последно те са били на
Вижте повече
Просрочените бързи заеми в България намаляват с 11.8% на годишна база през март 2018 г. до 342.8 млн. лв. или 12% от всички заеми, отпускани от небанковите финансови институции, сочат най-новите данни на БНБ. Успоредно с това кредитният портфейл расте – с близо 10% на годишна основа и 3.6% на тримесечна до общо 2.85 млрд.
Вижте повече
България продължава да е сред най-проблемните страни в Европа по дял на лошите банкови кредити, сочи годишният доклад на B2Holding, собственикът на Агенция за събиране на вземания (АСВ) и една от водещите компании в изкупуването на дългове в Европа. Страната държи челни позиции по този показател в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като с по-голям
Вижте повече
Компанията собственик на “Агенция за събиране на вземанията” – норвежкият B2Holding придоби 100% от дяловете на  GI Capital Solutions S.A. („GICS“). Новото попълнение е базирана в Лисабон колекторска компания с осем служители. С тази сделка холдингът вече има операции на 23 пазара. Стратегически ход Придобиването на GICS е част от стратегията на B2Holding за експанзия
Вижте повече
Банките, а и всички компании, не обичат да виждат думата лош до името си и това е разбираемо. Едва ли само това беше пречка дълги години от началото на кризата пазарът на необслужвани кредити да не се развива, но със сигурност влияеше той да не е особено в светлината на прожекторите. С оздравяването на икономиката
Вижте повече
Данните са кислородът на бизнеса със събиране на вземания. За 10 години колекторската индустрия се превърна в най-големия помощник на банките в разтоварването на камарите от лоши дългове, а е и традиционен партньор на компаниите за комунални услуги. Успехите й водят до „рециклиране“ на блокиран финансов ресурс за стотици милиони левове и връщането му обратно
Вижте повече
Норвежката B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания на вземания ЕАД (АСВ), се споразумя с румънската Banca Transilvania за придобиването на портфейл с необслужвани кредити за 124 млн. евро, информира компанията на сайта си.
Вижте повече
Обемът на продадения дълг в България е достигнал 772 млн. лв. през 2017 г., което е с 14.2% по-малко спрямо предходната година, сочат публикувани днес данни на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), чиито членове представляват над 80% от сектора. За сравнение през 2016 г. бяха продадени портфейли с лоши кредити за 900 млн. лв., което беше
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), се споразумя да придобие 100% от акциите на една от водещите компании във Франция в изкупуването на задължения – Negociation et Achat de Creances Contentieuses (NACC), съобщава норвежката компания.
Вижте повече