Пари
11 май, 2023
Необслужваните кредити като дял от портфейлите на българските банки продължават да се понижават и през първото тримесечие, показват данните на БНБ. Спад има в почти всички сегменти, но в този на потребителските заеми има увеличение на просрочените и като дял, и като стойност. В края на март общата сума на всички кредити с просрочие над...
Вижте повече
27 април, 2023
Продължителните периоди на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и натрупване на кредитен риск в банковата система. Това предупреждава БНБ в последния доклад “Банките в България”, който обхваща четвъртото тримесечие на 2022 г.  В този период обемът на необслужваните експозиции в банките се е понижил в резултат на отписвания на кредити за домакинствата....
Вижте повече
11 април, 2023
Нивата на капитал и ликвидност на европейските банки остават силни, а печалбата в сектора расте. Това показва последният доклад Risk Dashboard, публикуван от European Banking Authority (EBA). През четвъртото тримесечие на 2022 г. необслужваните кредити остават на стабилно ниво – 1.8%, а заемите от Етап 2 спадат леко с 0.2 процентни пункта спрямо септември до...
Вижте повече
29 март, 2023
Необслужваните кредити в държавите от Централна и Източна Европа продължават да падат до все по-ниски нива, показва последният доклад на Vienna Initiative, който обхваща  втората половина на 2022 г. До момента регионът е показал устойчивост на кризите, отбелязва изследването. Към края на юни 2022 г. средното ниво на необслужвани кредити в ЦИЕ е 2.6%, с...
Вижте повече
9 март, 2023
Финансовото благосъстояние на жените е по-лошо от това на мъжете и те са по-малко уверени във финансовата си грамотност, показват резултати от European Consumer Payment Report (ECPR). Проучването е направено сред 24 хил. потребители на финансови услуги от цяла Европа. Европейците се борят с удара от високата инфлацията и бързо покачващите се лихви, но покачващите...
Вижте повече
22 февруари, 2023
Необслужваните кредити от небанковите финансови институции отново намаляват като абсолютна стойност, а делът им вече е под 7%, показват данни на БНБ към края на декември 2022 г. Ръстът на кредитния портфейл в сектора е допринесъл за свиването на техния дял, като в същото време те са на най-ниската си стойност от края на март...
Вижте повече
1 февруари, 2023
Кредитният риск в банковата система се изостря, макар делът на необслужваните заеми да се понижава. Това предупреждава БНБ в последното издание на тримесечния бюлетин “Банките в България”. Към края на септември 2022 г. делът на необслужваните кредити се понижава, но това е обусловено изцяло от нарастването на кредитния портфейл. В същото време е прекъсната дългосрочната...
Вижте повече
19 януари, 2023
Слабо понижение на необслужваните заеми – въпреки влошаващите се икономически перспективи, показва последният доклад Risk Dashboard (RD), подготвен от Европейският банков орган (European Banking Authority). Делът на просрочените банкови кредити е паднал малко под 1.8%, а обемът им е намалял с 1% през третото тримесечие на 2022 г. спрямо второто.  Необслужваните заеми на домакинствата остават...
Вижте повече
Loans
12 януари, 2023
Необслужваните кредити в еврозоната ще се увеличат, а банковото кредитиране ще отбележи много слабо повишение в отделни сегменти, докато в други ще спадне за пръв път от години. Това предвижда консултантската компания Ernst&Young в годишната си икономическа прогноза за икономиките на еврозоната. Програмите за правителствена подкрепа, прилагани по време на пандемията от COVID-19, ще ограничат...
Вижте повече