област Варна, Кичево
Парцел
Поземлен имот 37099.510.375, област Варна, община Аксаково, с. Кичево, п.к. 9190, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 615 кв. м,GPRS координати: 43.297543, 28.024381
Вижте повече
РЗП: 286 m2
Двуетажна къща
Продава се двуетажна масивна жилищна сграда, ведно с правото на строеж върху мястото и съответните идеални части от общите части на сградата, състояща се от следните самостоятелни обекти: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.508.77.1.3, представляващ приземен етаж,с площ от 88 кв.м., състоящ се от кухня с двевен тракт, две спални и сервизно помещение; Самостоятелен...
Вижте повече
обл. Благоевград, Поленица
Предлагаме нива с площ от 561 кв.м., с кад.идент. 57176.85.5, шеста категория, имот 085005, ЕКАТТЕ 57176. Имотът се намира в непосредствена бизост до Автомагистрала ‘Струма’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 821 от 2017 г., по описа на ЧСИ Шукри Дервиш, тел.0745 61591. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в...
Вижте повече
обл. Благоевград, Петрич
Промишлен имот
Продава се производствена база, съставена от следните имоти: Поземлен имот с идентификатор 56126.601.3682,с площ от 4 424 кв.м., начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 3682, квартал 310, парцел IX,заедно с построените в него Фабрика за арматура, мрежи и носачи: промишлена сграда с идентификатор 56126.601.3682.1, със застроена площ от...
Вижте повече
обл. Враца, Згориград
Парцел
Продава се УПИ, в с. Згориград,общ.Враца. Имотът е предмет на публична продан по изпълнително дело No 195 от 2021 г. при ЧСИ Иванка Цонкова. Продаваме и съседния парцел с площ 820кв.м.
Вижте повече
обл. София, гр. София
РЗП: 96 m2
Апартамент
Апартамент 2, със застроена площ 96.52 кв.м., в степен за завършеност ‘груб строеж’, състоящ се от коридор, трапезария, с кухненски бокс, дневна, спалня, склад и баня с тоалетна, разположен на партерен етаж, заедно с 6.81% ид.ч. от общите части на сградата (изразени в площи 13.39 кв.м.) и съответните идеални части от правото на строеж върху...
Вижте повече
обл. Благоевград, Sandanski
РЗП: 18.71 m2
Магазин
Магазин, с идентификатор 65334.300.3202.2.219, площ 18,71 кв.м. и 7,92 кв.м. прилежащи ид.ч. от общите части на сградата, в която се намира и от правото на строеж върху мястото, с адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. Банска 4, вх. А, ет. -1, обект: Магазин 22
Вижте повече