обл. Кюстендил, гр. Кюстендил
РЗП: 99 m2
Етаж от къща
Продава се първи етаж от двуетажна жилищна сграда със ЗП 99кв.м. с идентификатор 41112.503.2288.1.1 заедно с 1/2 от парцел с площ от 588кв.м.,в който е построена сградата и североизточното мазе на къщата.Достъпа до имота е през самостоятелен вход.Започнати са ремонтни дейности на етажа,дограмата е подменена с цветна PVC със стъклопакет. Имотът ще бъде предмет на...
Вижте повече
обл. Враца, Лиляче
Парцел
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.18, гр. Враца, общ. Враца, Адрес на поземления имот: местност ЛИЛЯШКА МОГИЛА, с площ от 4700 /четири хиляди и седемстотин кв.м./. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел: 383/ ю. Вид на гората/ вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
обл. Враца, Лиляче
Парцел
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на...
Вижте повече
обл. Ловеч, Микре
Парцел
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 6121 кв.м, с кад. идентификатор 48060.439.4, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Оряхов трап’. Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 649 от 2020 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
обл. Ловеч, Микре
Парцел
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 5 424 кв.м, с кад. идентификатор 48060.443.8, начин на трайно ползване – Иглолистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Страната’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 649 от 2020 г., по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
обл. София, Перник
Парцел
Поземлен имот на магистрала Струма, с площ от 2 584 кв. м., кадастрален номер 55871.35.15, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, в землището на кв. Църква, в местност Ръсин Егрек, заедно с правото на строеж върху поземления имот. Вид територия: Урбанизирана, Предназначение: За търговски обект, комплекс. Локация: https://maps.app.goo.gl/969Fde3BJiYPB5D37 Имотът ще бъде предмет на публична...
Вижте повече
обл. Плевен, Pleven
РЗП: 31 m2
Магазин
Продава се търговско помещение в ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ, магазин с площ 31.40 кв.м., етаж -1, представляващо: МАГАЗИН 2, гр. Плевен, ул. Цар Борис III 12, ‘ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ’, етаж -1, кад. идент. 56722.659.1001.1.2. Имотът се продава на публична продан по изпълнително дело No 1026 от 2012 г., чрез ЧСИ Цветозар Найденов, тел:064/800 091.
Вижте повече
обл. Благоевград, с. Сухострел
Земеделска земя
½ идеална част от Поземлен имот, парцел – 000905, с кад. идентификаор 70370.2.905, с площ от 22.700 дка, представляващ пацище, мера. Категория на земята X /десета/. Имотът се намира в село Сухострел, м. ‘Градището’, община Симитли. Село Сухострел е високопланинско село, разположено близо до границата с Република Северна Македония. Районът не е обременен от замърсители....
Вижте повече
Варна, гр. Аксаково
РЗП: 9 m2
Гараж
Продава се 1/2 идеална част от Гараж 7 целият с площ от 18.07 кв.м. Имотът се продава на публична продан при ЧСИ Даниела Петрова – Янкова, рег. 711,
Вижте повече