Варна, гр. Варна
РЗП: 209 m2
Офис
Продава се Офис 1 кад. идент. 10135.2559.236.2.3, разположен на втори етаж на жилищна сграда с офиси и магазини, с обща площ 209 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. Доктор Железкова 42, вх.Б. Състои се от работни помещения – 5 бр., обособен кухненски бокс и санитарен възел. За допълнителна информация: Емил Богданов моб.: 0886
Вижте повече
Варна, гр. Варна
РЗП: 296 m2
Ателие
Продава се Ателие, разположено на целият трети етаж на жилищна сграда с офиси, ателиета и магазини, с обща площ 296 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. Доктор Железкова 42, вх.Б. В момента е в процес на ремонт и функционално разделяне на 4 отделни апартамента, като единият е завършен и има наематели. За допълнителна
Вижте повече
Варна, гр. Варна
РЗП: 195.34 m2
Гараж
Продава се подземен гараж за 8 бр. автомобили с кад. идент. 10135.2559.236.2.11 и площ по документ 195.34 кв.м. , находящ се в гр. Варна, район Левски, ул. ‘Д-р Анастасия Железкова’ 42, вх. Б, ет. -1 в пететажна жилищна сграда с ателиета, офиси и магазини. За повече информация: Емил Богданов тел.: 0886 193 809 email: emil.bogdanov@theagency.bg
Вижте повече
обл. Варна, Галата
Земеделска земя,Поземлен имот
Продава се 1/2 ид.ч. от ЛОЗЕ с площ 14.900 дка, с кад. идентификатор 10135.5030.5, пета категория, находящо се в землището на кв. ГАЛАТА, ЕКАТТЕ 99021, общ. Варна, Варненска област, в местност ‘ТАУШАНЛИЯТА’, съставляващо имот номер 030005 по плана за земеразделяне на землището.
Вижте повече
Сливен, Sliven
Парцел,Поземлен имот
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.406.516, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрена със заповед РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра гр. Сливен, адрес на поземления имот: гр. Сливен, местност ‘Орта синур’, площ 1105,00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/.
Вижте повече
Сливен, Sliven
Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 67338.416.20, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Изпълнителния Директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Сливен, местност ‘Дюлева река’, площ от 902,00 кв.м. , трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/.
Вижте повече
обл. Добрич, с. Лозенец
РЗП: 70 m2
Еднофамилна къща,Къща
Къща с двор, представляващи: УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII от кв. 31, целия с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.
Вижте повече
Област Русе, с. Кошов
РЗП: 132 m2
Къща
Продава се ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ от 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, НАВЕС, с площ от 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/ и НАВЕС с площ от 60 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ВЕДНО с дворното място в което са построени, а именно: , представляващо УПИ III – 231 с площ от 675 кв.м.,
Вижте повече
Област Русе, с. Табачка
РЗП: 80 m2
Двуетажна къща
Продава се КЪЩА на два етажа, състояща се от стая, кухня и антре на двата етажа, с площ от по 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/ на етаж, ведно с дворното място в което е построена, а именно: Урегулиран поземлен имот VII- 416 с площ в размер на 500 кв.м. Имотът се продава на публична продан
Вижте повече