21 септември, 2021
Близо една трета от европейците се затрудняват с посрещането на неочаквани финансови разходи, показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. В отделни държави има подобрение през 2020 г. спрямо 2019 г., показват данни на Euorostat, които обаче са частични за някои държави, а за други все още липсва информация. На пръв поглед изненадващо на фона...
Вижте повече
10 септември, 2021
Югоизточна Европа (ЮИЕ), включително 🇧🇬 България, играе все по-голяма роля за развитието на бизнеса на норвежкия B2Holding, който е един от водещите в изкупуването на необслужвани кредити в Европа и чието българско поделение е Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), показва отчетът на холдинга за второто тримесечие на 2021 г.    Регионът, в който наред...
Вижте повече
30 август, 2021
Норвежкият B2Holding, част от който е българската “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, отчита близо 73 млн. евро приходи през второто тримесечие на годината, което е 10% ръст спрямо Q2 на 2020 г. Брутните събрани вземания, включващи и частта на Холдинга в SPV и джойнт-венчър партньорства, също са се повишили с 10% до 136 млн....
Вижте повече
23 август, 2021
Необслужваните кредити при небанковите финансови компании са намалели леко през второто тримесечие на 2021 г., показват данни на Българската народна банка (БНБ). В края на юни техният дял е 9.06%, при 9.39% през март. Като абсолютна стойност просрочените вземания се повишават, но общият ръст в кредитирането помага да се намали техният дял в портфейла.  Голяма...
Вижте повече
12 август, 2021
Затруднения в погасяването на заемите под мораториум и тези с правителствени гаранции прогнозира последният стрес-тест на Европейския банков орган (European Banking Authority, EBA), проведен в първата половина на тази година. Според заключенията от теста ни очаква силeн ръст на необслужваните заеми, които са били с отложено плащане или са отпускани с държавни схеми за подкрепа...
Вижте повече
B2H Growth
3 август, 2021
Обемите на продадените от банките просрочени вземания са се увеличили значително в началото на тази годинa в сравнение със същия период на 2019 и 2020 г., показва докладът на консултантската компания KPMG – “Navigating European distressed markets”. За първото тримесечие на годината са сключени сделки за просрочени вземания на стойност близо 36 млрд. евро, като...
Вижте повече
19 юли, 2021
Пазарът на необслужвани кредити (NPL) в Европейския съюз ще спечели от повишената прозрачност, която ще последва от новите законодателни и регулаторни инициативи. Това коментират от агенция Fitch Ratings. Инициативите засягат продажбите на NPL портфейли и измерването на риска, както и създаването на централизирана система за събиране на данни от транзакциите, което може да увеличи прозрачността...
Вижте повече
7 юли, 2021
Ликвидността е основна грижа за българските компании и е изключително ограничена за много бизнеси, отбелязва последният European Payment Report (EPR), посветен на последиците от COVID-кризата през тази и миналата година.  В България 58% от анкетираните мениджъри заявяват, че имат притеснения за ликвидността в сравнение с 49% средно за Европа. През 2020 г. българската икономика се...
Вижте повече
1 юли, 2021
Търсенето на портфейли с необслужвани кредити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) става все по-активно и много компании и инвестиционни фондове имат желание и възможност да вложат средства на този пазар. Това показва новият NPL Monitor за първото полугодие на 2021 г. на организацията Vienna Initiative, който се изготвя на всеки шест месеца. Докладът проследява...
Вижте повече