19 август, 2022
Една от водещите компании за изкупуване на вземания в Европа – норвежката B2Holding ASA, подписа договор за продажбата на дъщерното си дружество в България – Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), на българска SPV компания. Сделката е резултат от тръжна процедура с конкурентно наддаване. Консултант е Alantra Corporate Portfolio Advisors Limited. Сделката ще бъде...
Вижте повече
12 август, 2022
Обемът на кредитите в риск от просрочие се е увеличил през първото тримесечие, показва периодичното издание “Банките в България”, подготвено от БНБ. Причината за ръста е изострянето на рисковете в икономическата среда, включително възможни косвени ефекти от войната в Украйна, се посочва в изданието. Българската банкова система има незначителни преки експозиции към контрагенти от Русия...
Вижте повече
4 август, 2022
Необслужваните кредити в българската банкова система отново намаляват, показват данните на БНБ. Към края на юни те са 5.24% от всички отпуснати заеми и аванси, с 0.26 процентни пункта спад само за три месеца. Потребителските кредити и тези за бизнеса вдигат дела на необслужваните, сочи детайлна справка. Най-малко са просрочията при ипотеките заеми – под...
Вижте повече
28 юли, 2022
Опасенията от необслужвани заеми са довели до слабо завишение на изискванията за фирмено кредитиране, показва последното проучване на Европейската централна банка. Изследванията на ЕЦБ се правят регулярно сред банките в еврозоната, като последното е проведено между 10 и 28 юни сред 153 кредитни институции, които споделят наблюденията си за изминалото тримесечие и очакванията за следващото. ...
Вижте повече
14 юли, 2022
Необслужваните кредити в еврозоната вече са под 2% – най-ниското им ниво, откакто се публикува такава статистика, показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ). Понижението се дължи както на лекото покачване на кредитирането, така и на слаб спад в абсолютната стойност на просрочените заеми. По правилата на ЕС за такива се смятат кредитите с над...
Вижте повече
7 юли, 2022
Високата инфлация, комбинирана с нулев икономически ръст, значително увеличават риска от стагфлация. Това са основните притеснения на мениджърите в Европа според последното проучване European Payment Report (EPR), проведено между януари и април сред повече от 11 хил. компании в 29 европейски държави.  В анкетата над половината от запитаните (51%) предупреждават, че инфлацията пречи на плановете...
Вижте повече
29 юни, 2022
Ефектите от пандемията от COVID-19 върху кредитния риск сред банките от ЕС и близките до тях държави от Централна и Югоизточна Европа е до голяма степен намален заради правителствените мерки за подкрепа. Като резултат първоначалните страхове за силно влошаване в качеството на активите все още не са се сбъднали и нивото на необслужвани заеми отново...
Вижте повече
10 юни, 2022
Необслужваните кредити от небанковите финансови дружества са намалели до най-ниското си ниво от юни 2020 г. насам, показват данни на БНБ към края на март тази година. През първото тримесечие е продължила тенденцията за спад в дела на просрочените бързи заеми, след като в края на 2020 г. те отбелязаха повишение с над 2 процентни...
Вижте повече
18 май, 2022
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, подобрява финансовите резултати и представянето си по повечето показатели в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ), показва отчетът на холдинга за първото тримесечие на 2022 година. Ръст на годишна база има в общите приходи, както и тези от придобити портфейли, а запазването на непроменено ниво на...
Вижте повече