Вярваме в подкрепата

 

SOS Детски селища България


SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск.

Вярваме, че подкрепата за децата и младежите е в основата на нашето добро бъдеще. Затова сме сред приятелите на SOS Детски селища България. Всяка година АСВ организира благотворителни събития, с които приобщава своите партньори към благородната кауза на Сдружението.

https://sosbg.org

Зелени Балкани


Зелени Балкани е водеща организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България.

Благодарение на подкрепата ни организацията успява да заснеме кадри с птици от редки видове като малкия корморан – световно застрашен вид.

Устойчивото развитие на страната ни е нелека мисия, в която всеки може да се включи, оставяйки своя зелен отпечатък.

https://greenbalkans.org