SOS Детски селища България


SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск.

Сдружението е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света. В България сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Вярваме в подкрепата


„В лицето на АСВ ние намерихме приятели, които ни подкрепят“
Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България

Вярваме, че подкрепата за децата е в основата на нашето добро бъдеще. Затова сме сред приятелите на SOS Детски селища България. Всяка година Агенция за събиране на вземания ЕАД организира благотворителни събития, с които приобщава своите партньори към каузата на SOS Детски селища България.

Контакти:
Сдружение SOS Детски селища България
ул. Паскал Тодоров 8А, 1618 София / България
Тел.: 02/818 49 40; 02/955 70 00
www.sosbg.org

Банкова сметка на Сдружение SOS Детски селища България:
Обединена Българска Банка АД
В лева: BG76RZBB91551060353913