Корпоративна Социална Отговорност

SOS Детски селища България

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света. В България сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

„В лицето на АСВ ние намерихме приятели, които ни подкрепят“

Пламен Стоянов, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България

Вярваме, че подкрепата за децата е в основата на нашето добро бъдеще. Затова сме сред приятелите на SOS Детски селища България. Всяка година Агенция за събиране на вземания ЕАД организира благотворителни събития, с които приобщава своите партньори към каузата на SOS Детски селища България.

Контакти:

Сдружение SOS Детски селища България
ул. Паскал Тодоров 8А, 1618 София / България
Тел.: 02/818 49 40; 02/955 70 00

www.sosbg.org
Банкова сметка на Сдружение SOS Детски селища България:
Райфайзенбанк България ЕАД
В лева: BG76RZBB91551060353913