Финансовото неравенство се задълбочава, а страховете от инфлацията мотивират хората да се опитват да стабилизират финансите си. Това са изводите от новия European Payment Report (EPR), публикуван тази седмица.  Европейците са притеснени от влиянието на покачващата се инфлация върху техните лични финанси и дълг, обобщава проучването, проведено сред повече от 24 хил. души в 24
Вижте повече
Горещият пазар на жилищните имоти и ръстът на ипотечните заеми носят риск от увеличение на необслужваните заеми в Европа, предупреждават от консултантската компания Deloitte в доклад, базиран на данни от Европейската централна банка.  Пазарът на имоти, най-вече жилищните, се развива бурно в пандемията от COVID-19. Цените на апартаментите и къщите се повишиха в резултат на
Вижте повече
Calculations
Необслужваните заеми в небанковия сектор са се увеличили значително към края на септември 2021 г., показват данни на БНБ. Нарастването им спрямо същия период на 2020 г. е с повече от една четвърт, като увеличението щеше да е още по-голямо, ако добавим и продадените в третото тримесечие необслужвани вземания.  Дружествата, които отпускат т. нар. бързи
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, част от който е българската “Агенция за събиране на вземания” ЕАД (АСВ), увеличава инвестициите си в нови портфейли с необслужвани вземания в Югоизточна Европа (ЮИЕ) през третото тримесечие на годината и отчита съществен ръст на финансовите си резултати от дейността в региона, според отчета на холдинга за периода.    За трите месеца от
Вижте повече
B2H Growth
Норвежкият B2Holding, част от който е българската “Агенция за събиране на вземания” (АСВ), отбелязва ръст на нетната печалба през третото тримесечие на годината и събрани вземания над първоначалните прогнози.  В период на продължаващо COVID-възстановяване и изтичащи мораториуми върху банковите кредити, една от водещите компании за изкупуване на вземания в Европа запазва положителни  финансови резултати. За
Вижте повече
Необслужваните кредити ще се увеличат – единствените неизвестни са с колко ще е увеличението и кога точно ще започне. Това показва последният доклад на БНБ – “Макроикономическа прогноза” към септември, който очертава няколко предпоставки за ръста на необслужваните банкови заеми. Документът на централната банка е публикуван на 21 октомври, когато все още нямаше сериозни ограничения
Вижте повече
Пандемията от COVID-19 и икономическия спад в резултат на нея затвърдиха политиката на ниски лихви, прилагани дълги години от централните банки по света. Намалението на лихвите имаше за цел да увеличи кредитирането и да задвижи икономиките, пострадали от кризата през 2008 г. Краткото възстановяване, което последва, беше прекъснато от затварянето заради пандемията и така лихвите
Вижте повече
Поредно понижение в нивото на необслужваните кредити показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ), които обхващат портфейлите на финансовите институции от еврозоната и контролираните директно от ЕЦБ. Към края на юни 2021 г. само 2.32% от кредитите им са били просрочени, при 2.54% в края на март. Това е най-ниското им ниво откакто ЕЦБ публикува
Вижте повече
Инфлацията в България и Европейския съюз се ускорява и това ще има отражение върху нивата на необслужваните кредити, предупреждават експерти.  Прогнозата за предстоящите зимни месеци е тази тенденция да се задълбочава като причините са няколко – огромното парично предлагане в резултат на ниските лихви, което предизвиква покачване на цените на ключови активи като имотите, борсово-търгуваните
Вижте повече