20 юни, 2024
Между 2017 и 2023 г. повечето банки в България отбелязват спад в нивото на необслужваните заеми, но то остава над средното за региона. Това показва последният доклад на организацията Vienna Initiative, който разглежда състоянието на банковите активи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) към юни 2023 г. Преструктурирането на корпоративни портфейли от страна на...
Вижте повече
13 юни, 2024
България продължава да е сред държавите с най-голям дял на хората в риск от социална изолация и бедност, показват данни на Еurostat за 2023 г . Общо 30% от българите живеят в лишения – само с 2 процентни пункта под дела в Румъния.  Статистиката изследва общо 13 показателя, по които се преценява дали домакинството е...
Вижте повече
5 юни, 2024
Кредитният портфейл на българските банки расте силно и през април, а делът на необслужваните и преструктурирани заеми на домакинствата намалява, става ясно от паричната статистика на БНБ към април.  Специално при ипотечното кредитиране има забележим спад на просрочените заеми като абсолютна стойност. Засега данните опровергават страховете, че ниските лихви и лесният достъп до жилищни кредити...
Вижте повече
29 май, 2024
Да бъдеш ефективен и адаптивен е ключово умение за всеки бизнес. В сектора на събиране на вземания, където ситуацията може да се промени за кратко, а обработката на информация е крайъгълен камък за успех, това е още по-важно. В партньорство с консултантски компании, специализирани в дигитална трансформация, в АСВ внедрихме технологични решения, базирани на т....
Вижте повече
Пари
22 май, 2024
Необслужваните бързи заеми се увеличават като абсолютна стойност и като дял през първото тримесечие на годината. В същото време има слаб ръст на общия кредитен портфейл, показват данните на БНБ. В предишните тримесечия увеличеното кредитиране помагаше съотношението на необслужваните към общо отпуснатите заеми да остава почти без промяна или да се понижава леко. В края...
Вижте повече
15 май, 2024
Корпоративният сектор в Европа планира намаляване на разходите си, независимо от нарастващия оптимизъм в икономиката, а закъснелите плащания продължават да отнемат от ресурса на компаниите. Това показва новият Европейски доклад за плащанията (European Payment Report/EPR), който обобщава резултатите от проучване сред над 9000 малки, средни и големи компании в 25 държави в Европа.  България също...
Вижте повече
9 май, 2024
Необслужваните банкови кредити в България се увеличават през първото тримесечие на годината, показват данните на БНБ. За разлика от предишни тримесечия ръстът на кредитирането не успява да компенсира увеличението на просрочените задължения – делът на лошите заеми расте и за второ поредно тримесечие е над 2% от общия портфейл. Проблемни са предимно потребителските заеми за...
Вижте повече
Debt purchase
25 април, 2024
Възможностите за навременно погасяване на плащания на европейските потребители се подобряват, но жените остават по-уязвими от финансови затруднения. Това показва най-новото издание на Европейския  доклад за потребителските плащания (European Consumer Payment Report/ECPR), който отразява проучване сред 20 000 граждани, проведено през януари.  Положително в доклада е, че мнозина споделят за подобряване на семейните и лични...
Вижте повече
17 април, 2024
Банките в еврозоната леко затягат условията за кредитиране на бизнеса през първото тримесечие на годината, докато търсенето на заеми в корпоративния сектор се свива значително на фона на очаквания за обратното. Това показва регулярно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ). Отчита се значителен спад в търсенето на фирмени заеми и кредитни линии, което контрастира с...
Вижте повече