Пазарът на просрочени задължения в Централна и Източна Европа все още се радва на резултатите от активните им продажби в последните години. Това се казва в последния доклад на Deloitte, който разглежда сделките за лоши заеми в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Румъния, Унгария и Хърватия са държавите, отбелязали едни от най-големите общи обеми
Вижте повече
Агенция за събиране на вземания (АСВ) внедрява иновативна IT система за анализи на данни. Компанията, която е част от норвежкия B2Holding, е специализирана в изкупуване и управление на лоши заеми и в помощ на основната дейност вече използва системата Qlik Sense, доставена от Balkan Services. Подобен тип софтуер, обединен под общото име Business Intelligence (BI) правят по-лесно събирането
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания (АСВ), очаква 2.27 млрд. евро брутни вземания, които ще бъдат събрани в бъдеще. Данните са към края на 2018 г. и отчитат прогнозния паричен поток от задължения по всички портфейли, придобити от холдинга. Ръстът на очакваните събрани вземания е с 46% спрямо края на 2018 г.
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ), продължава със силното си представяне и през четвъртото тримесечие на 2018 г. Ръстът се подхранва и от рекордно високото ниво на събрани вземания, показва отчета. Холдингът започна ново стратегическо джойнт-венчър партньорство, с което управлява активи и се възползва от платформи, с които се
Вижте повече
Необслужваните кредити при небанковите компании са намалели с почти 40% само за година, показват данните на БНБ. Така за пръв път от години лошите заеми са под 10 на сто от портфейлите. Силно влияние за това имат продажбите на просрочени задължения, посочват от Централната банка. Данните включват всички компании за кредитиране извън банките или т. нар.
Вижте повече
Банките в региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ) активно изчистват балансите си от лоши вземания, показват множеството сделки за значителни по големина портфейли, сключени в последните месеци. В началото на годината B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания (АСВ), придоби портфейл с номинал 800 млн. евро необслужвани заеми в Хърватия. Покупката е направена в джойнт-венчър
Вижте повече
Банките в България използват благоприятния момент и изчистват интензивно портфейлите си. Това коментира председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) Петър Андронов в бюлетина за първото тримесечие на организацията. Под благоприятен момент Андронов разбира икономически ръст над средния за Европа, съчетан с ниска безработица, ръст на доходите и фискална стабилност. Банкерът не е толкова
Вижте повече
Норвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), увеличава значително дела на придобитите обезпечени вземания. Това става ясно от презентация на холдинга на Arctic Debt Collection Seminar в Осло. За първите девет месеца на 2018 г. делът на придобитите обезпечените активи достига 37%, докато през 2013 г. например той е
Вижте повече
Бързото нарастване на кредитите може да създаде циклични рискове в българската банкова система. Това се посочва в доклада на БНБ за състоянието на банките през третото тримесечие на 2018 г. Според Централната банка рисковете могат да се проявят при бъдещо покачване на лихвите или при отслабване на икономическата активност. Анализаторите наблюдават оптимистичните очаквания на домакинствата
Вижте повече