17 юли, 2024
Кредитният риск вече се материализира в Европа с ръст на необслужваните заеми, показва докладът на Европейския банков орган (European Banking Authority, EBA) за първото тримесечие на тази година.  Повечето от банките, участвали в проучването за доклада, очакват тепърва да има влошаване на качеството на кредитните портфейли в следващите 6 до 12 месеца, като се визират...
Вижте повече
12 юли, 2024
Кредитирането в българския банков сектор расте, а проблемните заеми в някои сегменти намаляват, показват данните от паричната статистика на БНБ към края на месец май. Общият ръст на отпуснатите кредити е 13% на годишна база, като увеличението на заемите за домакинствата е много по-силно, отколкото в корпоративния сектор. Голяма част от ръста при домакинствата се...
Вижте повече
2 юли, 2024
Една от водещите компании за изкупуване и управление на просрочени вземания в България – Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), има ново ръководство.  Досегашният изпълнителен директор – Юлия Юргакиева, се оттегля от управлението и компанията след три години начело и общо над 10 години в мениджмънта, в който период има ключов принос за разрастването...
Вижте повече
20 юни, 2024
Между 2017 и 2023 г. повечето банки в България отбелязват спад в нивото на необслужваните заеми, но то остава над средното за региона. Това показва последният доклад на организацията Vienna Initiative, който разглежда състоянието на банковите активи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) към юни 2023 г. Преструктурирането на корпоративни портфейли от страна на...
Вижте повече
13 юни, 2024
България продължава да е сред държавите с най-голям дял на хората в риск от социална изолация и бедност, показват данни на Еurostat за 2023 г . Общо 30% от българите живеят в лишения – само с 2 процентни пункта под дела в Румъния.  Статистиката изследва общо 13 показателя, по които се преценява дали домакинството е...
Вижте повече
5 юни, 2024
Кредитният портфейл на българските банки расте силно и през април, а делът на необслужваните и преструктурирани заеми на домакинствата намалява, става ясно от паричната статистика на БНБ към април.  Специално при ипотечното кредитиране има забележим спад на просрочените заеми като абсолютна стойност. Засега данните опровергават страховете, че ниските лихви и лесният достъп до жилищни кредити...
Вижте повече
29 май, 2024
Да бъдеш ефективен и адаптивен е ключово умение за всеки бизнес. В сектора на събиране на вземания, където ситуацията може да се промени за кратко, а обработката на информация е крайъгълен камък за успех, това е още по-важно. В партньорство с консултантски компании, специализирани в дигитална трансформация, в АСВ внедрихме технологични решения, базирани на т....
Вижте повече
Пари
22 май, 2024
Необслужваните бързи заеми се увеличават като абсолютна стойност и като дял през първото тримесечие на годината. В същото време има слаб ръст на общия кредитен портфейл, показват данните на БНБ. В предишните тримесечия увеличеното кредитиране помагаше съотношението на необслужваните към общо отпуснатите заеми да остава почти без промяна или да се понижава леко. В края...
Вижте повече
15 май, 2024
Корпоративният сектор в Европа планира намаляване на разходите си, независимо от нарастващия оптимизъм в икономиката, а закъснелите плащания продължават да отнемат от ресурса на компаниите. Това показва новият Европейски доклад за плащанията (European Payment Report/EPR), който обобщава резултатите от проучване сред над 9000 малки, средни и големи компании в 25 държави в Европа.  България също...
Вижте повече