19 септември, 2023
Потребителите на финансови услуги в еврозоната очакват цената на жилищата им да се повиши средно с 2.1% през следващите 12 месеца, показва последното проучване на потребителските нагласи, проведено от Европейската централна банка. То обхваща около 14 хил. души над 18 години, живеещи в шест от най-големите икономики на еврозоната – Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия...
Вижте повече
Пари
31 август, 2023
Делът на необслужваните бързи заеми се е понижил през второто тримесечие на тази година, показват данни на БНБ. Причината е цялостен ръст на портфейлите на дружествата, специализирани в кредитиране. Като стойност просрочените бързи заеми нарастват с почти 14 млн. лв. или 4.4% само за три месеца. Общо отпуснатите заеми от небанкови компании са се увеличили...
Вижте повече
Dimitar Bonchev Board Member of DCA
14 август, 2023
София, 14 август 2023 – Димитър Бончев, който осем години беше част от мениджмънта на една от водещите компании в изкупуването на просрочени задължения в България – Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), отново е избран за член на съвета на директорите на дружеството. Той заменя Георгиос Христофору, който ще се фокусира върху други...
Вижте повече
4 август, 2023
Интервю с Юлия Юргакиева, изпълнителен директор на „Агенция за събиране на вземания“, в изданието Капитал 100:   Като водеща компания в сектора как се развива бизнесът с изкупуване и събиране на просрочени задължения? Миналата 2022 г. за нас беше една от рекордните от гледна точка на събираемост независимо от предизвикателствата, свързани с инфлацията и войната...
Вижте повече
4 август, 2023
Необслужваните кредити в българската банкова система паднаха до 3.8% от активите на банките, показват данните на БНБ за второто тримесечие на тази година. Според надзорните данни в края на юни кредитите, които са просрочени 90 и повече дни, са над 2.54 млрд. лв. Ако се добавят и тези с по-малко закъснение, сумата достига 4.1 млрд....
Вижте повече
27 юли, 2023
Компаниите в Европа се примиряват със закъснения в плащането от страна на свои контрагенти и самите те бавят по принуда погасяването на задълженията си. Това показва последният European Payment Report (EPR), изследващ бизнес нагласите в 29 държави. Над една трета от запитаните признават, че все по-често плащат по-късно, отколкото самите те биха приели от собствените...
Вижте повече
20 юли, 2023
Делът на необслужваните кредити в банките продължава да намалява главно заради продажбите им към специализирани компании и отписвания, но въпреки това кредитният риск е изострен, коментира БНБ в последния доклад за състоянието на банковата система през първото тримесечие. Към края на март необслужваните заеми са 4.7% от портфейлите, с 0.5 процентни пункта спад само за...
Вижте повече
14 юли, 2023
Необслужваните кредити в региона на Централна и Югоизточна Европа отбелязват нов исторически минимум, става ясно от данните, публикувани от групата за анализи Vienna Initiative. Анализаторите посочват, че просроченият дълг продължава да намалява, въпреки икономическите затруднения през последната година. Общо за региона спадът в обема необслужвани кредити е с 10% до 27.4 млрд. евро за цялата...
Вижте повече
30 май, 2023
За пръв път от юни 2022 г. необслужваните бързи заеми бележат ръст като стойност, показват данните на БНБ. В края на март просрочените кредити от небанкови финансови компании доближават 320 млн. лв., с 5.7% ръст за тримесечие и близо 11% на годишна база. Ръстът в кредитирането помага делът на необслужваните заеми в портфейлите да се...
Вижте повече