Нивото на необслужвани кредити има слабо влияние върху изискванията и стандартите за отпускане на кредити, показва проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), проведено между 13 декември 2021 г. и 11 януари 2022 г. На банките е зададен въпрос за влиянието върху корпоративните кредити, както и върху тези за домакинства, за период от цялата 2021 г.
Вижте повече
Доверието и умението да се адаптираш към резките промени в света са две ключови качества за успех. Те са особено важни в деликатната сфера на управлението на просрочени задължения, в която последиците от всяка грешка нарастват в бъдещето. Водени от желанието си да съхраним и предадем ключови умения и способности, ние от “Агенция за събиране
Вижте повече
B2H в ЮИЕ
Норвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, повишава значително финансовите си резултати в Югоизточна Европа, показва отчетът на холдинга за последното тримесечие на 2021 г. Приходи от региона са се увеличили с 30% спрямо същия период на предходната година до близо 16 млн. евро, а печалбата преди лихви и данъци – с
Вижте повече
Събраните просрочени вземания от норвежкия B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания”, са надминали първоначалните прогнози през последното тримесечие на 2021 г., съобщиха от базираната в Осло финансова компания. За периода октомври – декември брутните събрани вземания са на стойност 125.7 млн. евро, което е 4% намаление спрямо същия период на 2020 г.  Нетните
Вижте повече
Необслужваните кредити в банковата система в България са намалели през 2021 г., показват данни на БНБ. В сравнение с 2020 г. делът им се е понижил както при ипотечните, така и при потребителските и фирмени заеми. Като абсолютна стойност единствено при потребителските кредити има увеличение. Благодарение на активното отпускане на нови заеми и при тях
Вижте повече
Качеството на активите в европейската банкова система продължава да се подобрява, а делът на необслужваните кредити намалява. Това показва новият доклад EBA Risk Dashboard на Европейския банков надзор (European Banking Authority), който разглежда третото тримесечие на 2021 г.  В края на септември средното ниво необслужвани заеми в ЕС е 2.1%, като понижението е с 419
Вижте повече
В началото на годината обикновено е време да се обещава и да се правят планове за новата година. Вместо обещания, споделяме с вас новото ни корпоративно видео ⛰️. Историята на заснемането му започна с това как да пресъздадем по неочакван, но добре приет начин, мисията и ценностите на компанията ни. Направихме го в един есенен
Вижте повече
Платежоспособността на европейските банки се подобрява, заедно с печалбата и ликвидността им. Основната заплаха за сектора са корекции в стойността на активите им, отбелязват от Европейския банков надзор (EBA) в годишното си наблюдение върху банковата система. Капиталовите и ликвидни позиции на банките се подобряват в сравнение с предходната година, заедно с печалбата в сектора. Пред
Вижте повече
Банките в Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) устояват досега на удара от COVID-19 пандемията, но може да се изправят пред изпитание с изтеглянето на правителствената помощ за компаниите, отбелязва шестмесечния обзор на Vienna Initiative върху банките в региона. Рисковете се увеличат особено след като нивата на заразяване започнат отново да се повишават.  Според последния NPL
Вижте повече