4 август, 2023
Интервю с Юлия Юргакиева, изпълнителен директор на „Агенция за събиране на вземания“, в изданието Капитал 100:   Като водеща компания в сектора как се развива бизнесът с изкупуване и събиране на просрочени задължения? Миналата 2022 г. за нас беше една от рекордните от гледна точка на събираемост независимо от предизвикателствата, свързани с инфлацията и войната...
Вижте повече
4 август, 2023
Необслужваните кредити в българската банкова система паднаха до 3.8% от активите на банките, показват данните на БНБ за второто тримесечие на тази година. Според надзорните данни в края на юни кредитите, които са просрочени 90 и повече дни, са над 2.54 млрд. лв. Ако се добавят и тези с по-малко закъснение, сумата достига 4.1 млрд....
Вижте повече
27 юли, 2023
Компаниите в Европа се примиряват със закъснения в плащането от страна на свои контрагенти и самите те бавят по принуда погасяването на задълженията си. Това показва последният European Payment Report (EPR), изследващ бизнес нагласите в 29 държави. Над една трета от запитаните признават, че все по-често плащат по-късно, отколкото самите те биха приели от собствените...
Вижте повече
20 юли, 2023
Делът на необслужваните кредити в банките продължава да намалява главно заради продажбите им към специализирани компании и отписвания, но въпреки това кредитният риск е изострен, коментира БНБ в последния доклад за състоянието на банковата система през първото тримесечие. Към края на март необслужваните заеми са 4.7% от портфейлите, с 0.5 процентни пункта спад само за...
Вижте повече
14 юли, 2023
Необслужваните кредити в региона на Централна и Югоизточна Европа отбелязват нов исторически минимум, става ясно от данните, публикувани от групата за анализи Vienna Initiative. Анализаторите посочват, че просроченият дълг продължава да намалява, въпреки икономическите затруднения през последната година. Общо за региона спадът в обема необслужвани кредити е с 10% до 27.4 млрд. евро за цялата...
Вижте повече
30 май, 2023
За пръв път от юни 2022 г. необслужваните бързи заеми бележат ръст като стойност, показват данните на БНБ. В края на март просрочените кредити от небанкови финансови компании доближават 320 млн. лв., с 5.7% ръст за тримесечие и близо 11% на годишна база. Ръстът в кредитирането помага делът на необслужваните заеми в портфейлите да се...
Вижте повече
Пари
11 май, 2023
Необслужваните кредити като дял от портфейлите на българските банки продължават да се понижават и през първото тримесечие, показват данните на БНБ. Спад има в почти всички сегменти, но в този на потребителските заеми има увеличение на просрочените и като дял, и като стойност. В края на март общата сума на всички кредити с просрочие над...
Вижте повече
27 април, 2023
Продължителните периоди на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и натрупване на кредитен риск в банковата система. Това предупреждава БНБ в последния доклад “Банките в България”, който обхваща четвъртото тримесечие на 2022 г.  В този период обемът на необслужваните експозиции в банките се е понижил в резултат на отписвания на кредити за домакинствата....
Вижте повече
11 април, 2023
Нивата на капитал и ликвидност на европейските банки остават силни, а печалбата в сектора расте. Това показва последният доклад Risk Dashboard, публикуван от European Banking Authority (EBA). През четвъртото тримесечие на 2022 г. необслужваните кредити остават на стабилно ниво – 1.8%, а заемите от Етап 2 спадат леко с 0.2 процентни пункта спрямо септември до...
Вижте повече