ВЕЧЕ 12 ГОДИНИ СМЕ ВОДЕЩ И ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР, КОЙТО АКТИВНО ПРЕОБРАЗЯВА СЕКТОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Успехът изисква доверие

За нас


Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) е динамично развиваща се компания, която има зад себе си богат опит в управлението и изкупуването на вземания в България. Дружеството е регистрирано като финансова институция в Българска Народна Банка и е член на Асоциацията за управление на вземания.

В дейността си АСВ прилага всички законови изисквания и спазва висок стандарт и етични норми. Целим да бъдем синоним на професионализъм, доверие, отговорност, баланс, решение.

Гъвкавост


Стремим се да придобиваме нови знания и да растем. Развиваме се непрекъснато, адаптираме се бързо и ефективно спрямо променящата се среда и нуждите на нашите бизнес партньори. Фокусираме се върху решенията, не върху проблемите.

Почтеност


Придържаме се към най-високи етични норми и се стремим да постъпваме правилно във всички ситуации. Отстояваме това, което смятаме за правилно и говорим открито, когато виждаме нарушения. Ние сме честни, отговорни и всеотдайни дори когато сме изправени пред предизвикателства. Почтеността е основата, върху която градим доверие в отношенията с партньорите и клиентите.

Разнообразие


Ние вярваме, че различието, приобщаването и разнообразието по отношение на културата и средата са предимства. Ценим и уважаваме хората с различен произход и опит. Създаваме фирмена култура, в която всеки е добре дошъл.

Съвършенство


Винаги даваме най-доброто от себе си и насърчаваме нашите колеги да правят същото. Управляваме промяната и се предизвикваме непрекъснато в търсене на най-добрите решения. Технологиите и дигитализацията са наш приоритет с цел повишаване на ефективността и насърчаване на иновациите.

Отговорност


Отдадени сме на обществото. Спазваме правилата. Отговорни сме за действията си.

НАШАТА ИСТОРИЯ

2010

Основаване на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) в България

2011

Вписване като финансова институция в регистъра на БНБ

2013

Основаване на Debt Collection Agency Srl (DCA) в Румъния

2016

Норвежкият B2Holding придобива АСВ България и DCA Румъния

2017

АСВ става пазарен лидер сред компаниите за изкупуване на задължения (на база активи)

2018

АСВ удвоява активите си и затвърждава водещата си позиция на пазара за изкупуване на вземания

2019

Изграждане на платформа за клиенти с функционалност за плащане

2020

Интегриране на функционалности за чат, заявления за разсрочване през онлайн платформата за хора, засегнати от COVID-19, онлайн заявка за удостоверения за погасено задължение и актуален дълг

2021

Автоматизация на вътрешни процеси, интеграция на първия робот

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Юлия Юргакиева

Изпълнителен директор и член на съвета на директорите

Присъединява се към компанията през 2013 г. като ръководител отдел „Събиране на съдебни вземания“ и го разраства до дирекция с персонал от близо 100 служители. През годините взема активно участие в управлението на част от процесите, свързани със съдебното събиране в дъщерното дружество на АСВ в Румъния. След това заема позицията директор “Корпоративни и обезпечени вземания”. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Адам Парфиниевич

Председател на съвета на директорите

Ръководител необезпечени вземания в B2Holding. Г-н Парфиниевич има богат мениджърски опит в сферата на финансовите услуги, като е заемал различни ръководни позиции в Банковия сектор, включващи PBK, Credit Agricole и BNP Paribas в Полша, както и позиция на Изпълнителен директор в PolCard (картова организация) и Expander (ипотечен и инвестиционен брокер). Завършил е Бизнес администрация във Варшавския университет.

Димитър Бончев

Член на съвета на директорите

От август 2023 г. Димитър Бончев е отново член на Съвета на директорите на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ). Има над 18 години опит в управлението на вземания, от които 15 е на различни мениджърски позиции в компании – лидери в сектора, включително заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор в АСВ за периода 2019 – 2021. В компанията се присъединява още през 2013 година и е част от трансформацията ѝ, предшествала успешното придобиване от норвежкия B2Holding през 2016 г. Завършил е финансов мениджмънт и маркетинг.

За B2Holding


От Юни 2016 година Агенция за събиране на вземания ЕАД е част от норвежката компания B2Holding. Мисията на Холдинга е да преодолява пропастта, която просрочените задължения създават между кредиторите и кредитополучателите. Групата е сред топ 10 компании в Европа в сектора за управление на вземания. Има развити операции в 22 държави в Централна, Западна, Югоизточна Европа и Скандинавските страни и допълнителен офис в Люксембург. B2Holding е публична компания и се търгува на стоковата борса в Осло, където се намира централата на холдинговото дружество.

12 години на пазара
517 хил. задължения
1.62 млрд. лв. портфейл
180 служители
10 години на пазара
8.9 млн. задължения
21 млрд. евро портфейл
1901 служители