ВЕЧЕ 13 ГОДИНИ СМЕ ВОДЕЩ И ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР, КОЙТО АКТИВНО ПРЕОБРАЗЯВА СЕКТОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Успехът изисква доверие

За нас


Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) е динамично развиваща се компания, която има зад себе си богат опит в управлението и изкупуването на вземания в България. Дружеството е регистрирано като финансова институция в Българска Народна Банка и е член на Асоциацията за управление на вземания.

В дейността си АСВ прилага всички законови изисквания и спазва висок стандарт и етични норми. Целим да бъдем синоним на професионализъм, доверие, отговорност, баланс, решение.

Гъвкавост


Стремим се да придобиваме нови знания и да растем. Развиваме се непрекъснато, адаптираме се бързо и ефективно спрямо променящата се среда и нуждите на нашите бизнес партньори. Фокусираме се върху решенията, не върху проблемите.

Почтеност


Придържаме се към най-високи етични норми и се стремим да постъпваме правилно във всички ситуации. Отстояваме това, което смятаме за правилно и говорим открито, когато виждаме нарушения. Ние сме честни, отговорни и всеотдайни дори когато сме изправени пред предизвикателства. Почтеността е основата, върху която градим доверие в отношенията с партньорите и клиентите.

Разнообразие


Ние вярваме, че различието, приобщаването и разнообразието по отношение на културата и средата са предимства. Ценим и уважаваме хората с различен произход и опит. Създаваме фирмена култура, в която всеки е добре дошъл.

Съвършенство


Винаги даваме най-доброто от себе си и насърчаваме нашите колеги да правят същото. Управляваме промяната и се предизвикваме непрекъснато в търсене на най-добрите решения. Технологиите и дигитализацията са наш приоритет с цел повишаване на ефективността и насърчаване на иновациите.

Отговорност


Отдадени сме на обществото. Спазваме правилата. Отговорни сме за действията си.

НАШАТА ИСТОРИЯ

2010

Основаване на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) в България

2011

Вписване като финансова институция в регистъра на БНБ

2013

Основаване на Debt Collection Agency Srl (DCA) в Румъния

2016

Норвежкият B2Holding придобива АСВ България и DCA Румъния

2017

АСВ става пазарен лидер сред компаниите за изкупуване на задължения (на база активи)

2018

АСВ удвоява активите си и затвърждава водещата си позиция на пазара за изкупуване на вземания

2019

Изграждане на платформа за клиенти с функционалност за плащане

2020

Интегриране на функционалности за чат, заявления за разсрочване през онлайн платформата за хора, засегнати от COVID-19, онлайн заявка за удостоверения за погасено задължение и актуален дълг

2021

Продължаване автоматизацията на вътрешни процеси, чрез интегриране на нови роботи

2022

Стартиране работа със собствен специализиран софтуер за обработка и управление на вземания

2023

„Ди Си Ей Мениджмънт“ АД придобива АСВ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Юлия Юргакиева

Изпълнителен директор и член на съвета на директорите

Присъединява се към компанията през 2013 г. като ръководител отдел „Събиране на съдебни вземания“ и го разраства до дирекция с персонал от близо 100 служители. През годините взема активно участие в управлението на част от процесите, свързани със съдебното събиране в дъщерното дружество на АСВ в Румъния. След това заема позицията директор “Корпоративни и обезпечени вземания”. Завършила е право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Димитър Бончев

Председател на съвета на директорите

От август 2023 г. Димитър Бончев е отново член на Съвета на директорите на Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ). Има над 18 години опит в управлението на вземания, от които 15 е на различни мениджърски позиции в компании – лидери в сектора, включително заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор в АСВ за периода 2019 – 2021. В компанията се присъединява още през 2013 година и е част от трансформацията ѝ, предшествала успешното придобиване от норвежкия B2Holding през 2016 г. Завършил е финансов мениджмънт и маркетинг.

Диян Асенов

Заместник председател на съвета на директорите

Работи в сферата на съдебното и извънсъдебно събиране на задължения от 2010 г. С организационни умения и солидни финансови познания, само за 2 години израства до позиция „Oперативен директор“ в една от водещите в България компании за управление на вземания. Завършил e Международни икономически отношения във Варненски Свободен Университет „ Черноризец Храбър“, притежава магистърска степен по Финансов и Банков Мениджмънт и Маркетинг.

13 години на пазара
527 хил. задължения
1.65 млрд. лв. портфейл
171 служители