Фокусирайте се върху големите проекти

Ние ще се погрижим за просрочените вземания

Предизвикателство


Редица кредитори и доставчици не мога да съберат своите вземания, което причинява финансови щети и ги лишава от свежи постъпления и реални приходи.

Решение


Ние изкупуваме обезпечени и необезпечени портфейли с вземания от банки, небанкови финансови институции, телекоми, доставчици на комунални услуги.

Ползи


Повишаване на ликвидността, подобряване на паричния поток, освобождаване на провизии, осигуряване на финансова стабилност

Необезпечени вземания


Oпитът ни в изкупуването и управлението на портфейли с необезпечени вземания започва от самото създаване на компанията през 2010 година. За 13 години на пазара сме акумулирали портфейл от над 500 хиляди задължения. Прилагаме индивидуални решения и различни подходи при управлението на придобитите портфейли, като работим съгласно установени добри практики и високи етични норми.

Oбезпечени вземания


В началото на 2017 година придобихме първия обезпечен портфейл на българския пазар. Почти седем години по-късно продължаваме да бъдем активни участници на пазара за обезпечени задължения, като спомагаме за развитието му, предлагайки на своите клиенти опит и професионализъм.