Бизнес клиенти

Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) е компания, фокусирана в придобиване и управление на портфейли от вземания със и без обезпечения от банки, небанкови финансови институции, телекомуникационни компании, доставчици на комунални услуги и др. Чрез изкупуване на вземания от нашите партньори, ние създаваме за тях дългосрочни ползи, които са свързани с:

  • Подобряване на ликвидността и финансовите показатели
  • Освобождаване на провизии
  • Ускоряване на паричния поток
  • Осигуряване на финансова стабилност