Cloud 6 Cloud 2 Cloud 5 Cloud 5 Cloud 5

Водеща компания за изкупуване и управление на вземания

Ние сме Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ). Справяме се с предизвикателствата на натрупаните дългове. Изграждаме мостове между клиентите с просрочени задължения и кредиторите, които не могат да съберат своите вземания. Търсим баланс като предлагаме решения и на двете страни.

Доказани резултати

АСВ е доверен партньор на банки, небанкови финансови институции и телекомуникационни компании . От началото на дейността си компанията е придобила над 600 отделни портфейла с вземания и е един от най-големите инвеститори в необслужвани кредити в България.

13 години на пазара
532 хил. задължения
1.67 млрд. лв. портфейл
171 служители

Новини

Необслужваните заеми в Европа растат, основно заради малките…
Кредитният риск вече се материализира в Европа с ръст на необслужваните заеми, показва докладът на Европейския банков орган (European Banking Authority, EBA) за първото тримесечие на тази година.  Повечето от банките, участвали в проучването за доклада, очакват тепърва да има влошаване на качеството на кредитните портфейли в следващите 6 до 12 месеца, като се визират…
Проблемните заеми отново намаляват, благодарение основно на …
Кредитирането в българския банков сектор расте, а проблемните заеми в някои сегменти намаляват, показват данните от паричната статистика на БНБ към края на месец май. Общият ръст на отпуснатите кредити е 13% на годишна база, като увеличението на заемите за домакинствата е много по-силно, отколкото в корпоративния сектор. Голяма част от ръста при домакинствата се…
Зорница Банкина и Драгомир Милков са новите изпълнителни дир…
Една от водещите компании за изкупуване и управление на просрочени вземания в България – Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), има ново ръководство.  Досегашният изпълнителен директор – Юлия Юргакиева, се оттегля от управлението и компанията след три години начело и общо над 10 години в мениджмънта, в който период има ключов принос за разрастването…
Vienna Initiative: Необслужваните заеми в Източна Европа нам…
Между 2017 и 2023 г. повечето банки в България отбелязват спад в нивото на необслужваните заеми, но то остава над средното за региона. Това показва последният доклад на организацията Vienna Initiative, който разглежда състоянието на банковите активи в Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) към юни 2023 г. Преструктурирането на корпоративни портфейли от страна на…
Виж всички новини