21 март, 2024
Необслужваните заеми в Европа остават на много ниско ниво, дори с леко понижение в някои сегменти, въпреки ръста на кредитирането, показва последният доклад EBA Risk Dashboard на Европейския банков орган (European Banking Authority, EBA). Данните са към края на деветмесечието на 2023 г. и сочат запазване на дела на необслужваните кредити и дори спад като...
Вижте повече
29 февруари, 2024
Необслужваните вземания в лизинга в България са паднали до най-ниското си ниво за последните 15 години, показват данни на БНБ. Към края на 2023 г. те са едва 1.6% от портфейла с финансов лизинг на сектора, с 0.1 процентен пункт под равнището от края на 2008 г.  Исторически най-ниското им ниво е било през третото...
Вижте повече
23 февруари, 2024
Необслужваните бързи заеми, отпускани от небанкови финансови компании, се увеличават с почти 20% на годишна база до близо 363 млн. лв. – най-високият темп на нарастване от септември 2022 г. насам (виж графиката), показват данните на БНБ към декември 2023 г.  В същото време делът им в общия кредитен портфейл остава без промяна за пето...
Вижте повече
NPL wave
22 януари, 2021
България 🇧🇬 и Европа 🇪🇺 се готвят за ръст 📈 на лошите заеми. Кога да го очакваме? Какъв ще е техния обем? Колко сериозен ще е проблемът? Кои ще са най-засегнатите сектори? В следващите редове обобщваме най-важното по темата.  Отговорите на всички тези въпроси не са еднозначни. От една страна настоящата криза е заради принудително...
Вижте повече
BNB
25 май, 2018
Просрочените кредити на банките в България намаляват до най-ниското си ниво за последните 8 години, сочат данните на БНБ. Към края на март 2018 г. делът на необслужваните кредити се свива до 9.3% от общия кредитен портфейл, което е с близо процентен пункт по-малко спрямо края на 2017 г. За последно те са били на...
Вижте повече
18 май, 2018
Просрочените бързи заеми в България намаляват с 11.8% на годишна база през март 2018 г. до 342.8 млн. лв. или 12% от всички заеми, отпускани от небанковите финансови институции, сочат най-новите данни на БНБ. Успоредно с това кредитният портфейл расте – с близо 10% на годишна основа и 3.6% на тримесечна до общо 2.85 млрд....
Вижте повече