Банките в еврозоната затягат условията за кредитиране на бизнеса при свиващо се търсене на заеми

Банките в еврозоната леко затягат условията за кредитиране на бизнеса през първото тримесечие на годината, докато търсенето на заеми в корпоративния сектор се свива значително на фона на очаквания за обратното. Това показва регулярно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Отчита се значителен спад в търсенето на фирмени заеми и кредитни линии, което контрастира с предишните очаквания на банките в държавите от ЕС, отбелязват от ЕЦБ. Експертите на централната банка смятат, че причината е нежеланието на бизнеса да инвестира в дългосрочни активи. Свиващото се потребителско доверие сред домакинствата е друг възможен фактор.

Като цяло усещането за по-висок риск в системата оставя отпечатък върху процеса на отпускане на заеми и го затруднява. Търсенето на кредити продължава да намалява на фона на високи разходи за обслужване на задълженията и стагнираща икономика. През изминалите години, с цел овладяване на инфлацията, ЕЦБ предприе безпрецедентно увеличение на основната лихва до исторически високо ниво от 4%. С успокояването на ръста на цените, в момента централната банка подготвя почвата за нейното намаляване.

View BG_ECB_Lending_Survey_Q1_2024 on Beautiful.ai

И докато търсенето на фирмени заеми намаляват, условията за отпускане на заеми в корпоративния сектор изненадващо се затягат. Според централните банкери обаче конкуренцията и нарастващата склонност на кредитните институции за поемане на риск оказват натиск в обратна посока и помагат за облекчаване на кредитните стандарти, отбелязват от ЕЦБ. Така например за пръв път от края на 2021 г. има облекчения в условията за ипотечно кредитиране, в който сегмент банките до известна степен занижават стандартите си. Не така стоят нещата при потребителското кредитиране, където критериите остават по-рестриктивни.

Очакванията за второто тримесечие са условията за отпускане на заеми за домакинствата да останат без промяна, а тези за фирмите – да се затегнат още, но “умерено”. В предстоящите месеци банките прогнозират умерен спад в търсенето на фирмени кредити и нетно увеличение в търсенето на кредити от домакинства през второто тримесечие на 2024 г.

В България банковите кредити за домакинствата продължават да бележат силен ръст, генериран най-вече от сегмента на ипотечните кредити и подхранван от ниските лихви. По последни данни на БНБ към февруари са отпуснати нови жилищни кредити на стойност 746.5 млн. лв. От тях 164 млн. лв. са рефинансиране на съществуващи кредити, а новите са на обща стойност 582.5 млн. лв. или 71% ръст на годишна база, което е близо два пъти по-бърз темп на прираст спрямо януари (38.2%), когато банките в страната отпуснаха нови ипотечни кредити за 430 млн. лв. Средната лихва по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева се понижава до 2.54% през февруари спрямо 2.57% през януари. Динамиката в този сегмент е причина някои икономисти да предупреждават за прегряване и балон на пазара на недвижими имоти. Потребителските кредити също се увеличават, докато фирменото кредитиране се представя доста по-скромно. 

Още новини четете тук.