Просрочените бързи заеми отново нарастват при слабо увеличение на кредитирането в сектора

ПариНеобслужваните бързи заеми се увеличават като абсолютна стойност и като дял през първото тримесечие на годината. В същото време има слаб ръст на общия кредитен портфейл, показват данните на БНБ. В предишните тримесечия увеличеното кредитиране помагаше съотношението на необслужваните към общо отпуснатите заеми да остава почти без промяна или да се понижава леко. В края на март ситуацията е различна. 

Като абсолютна стойност необслужваните кредити на фирмите за бързо кредитиране нарастват с близо 16% за тримесечие и с 31.5% за година.

През първото тримесечие на тази година делът на необслужваните е 7.4 на сто от небанковите кредити – най-високото ниво от септември 2022 г. В същото време за първото тримесечие общо отпуснатите заеми са нараснали с по-малко от 3% спрямо декември. На годишна база увеличението на портфейлите е с 22.4%. Сравнението на годишна база е по-релевантно, тъй като в празничния месец декември обичайно се теглят повече бързи заеми и има по-силен интерес към покупката на стоки на изплащане.

View BG_BNB_NPLs in non-banking sector_III.2024 on Beautiful.ai

Според експерти и представители на сектора основната причина за ръстът е инфлацията, която е дори по-висока при стоки, купувани с бързи заеми, например техника. Това води до увеличаване на главниците по заемите, без броят клиенти и отпуснати кредити да се е променил съществено 

Като матуритет има спад на търсенето на краткосрочни небанкови заеми – тези до 1 година. Ръстът е генериран основно от заемите над 5 години и по-малко от тези със срок на издължаване между 1 и 5 години. Дългосрочните кредити са близо половината от отпуснатите заеми, като обяснение може да се търси и в растящото ипотечно кредитиране. Някои големи банки са отделили в отделни дружества потребителското си кредитиране и така при допълване на ипотечен заем с потребителски, последните се отбелязват в статистиката за небанкови финансови институции. В този сектор са и дружества, специализирани в кредитиране на бизнеса. 

По данни на БНБ в края на март отпуснатите заеми за реалната икономика надхвърлят 1.5 млрд. лв. – 28% ръст за година. За сравнение – най-масовите потребителски заеми за домакинствата нарастват с 20% спрямо март миналата година. Към края на март на практика вече няма небанкови ипотечни заеми – преди това те бяха много малко от всички отпуснати. 

Още по темата четете 👉 ТУК.