обл. Варна, с. Близнаци
Парцел,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 5002 кв.м., част от имот с кад. идент. 04426.34.49, представляващ УПИ XXIII-034049, кв.119, по плана на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, образуван от разделянето на УПИ XXI-034049, съгласно Заповед 1669/ 06.11.2007г. на Кмета на Община Аврен.
Вижте повече
обл. Варна, гр. Варна
РЗП: 370 m2
Гараж
Зала с паркоместа, кад. идент. 10135.2555.292.1.71, ет.-2, обект зала 1, с площ 370 кв.м., състояща се от паркинг за единадесет автомобила, ведно с 4.89 % ид.ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Варна, ул. КДП Георги Боев 4, ет.-2.
Вижте повече
Видин, гр. Кула
РЗП: 50 m2
Други,Парцел,Поземлен имот,Селскостопанска сграда
1/2 ид.ч. от застроен УПИ 1145, с кад. идент. 40525.701.1145, представляващ дворно място с площ 400 кв.м., за който е отреден парцел IХ-1145, в кв.117 по действащия план на гр. Кула, обл. Видин, ул. Никола Петков 27, заедно с построената в него паянтова жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., състояща се от жилищен етаж...
Вижте повече
РЗП: 54 m2
Други,Парцел,Поземлен имот,Селскостопанска сграда
Селскостопанска сграда – УПИ X-1133 в кв. 113 с площ от 460 кв.м., ведно с построената в него масивна комбинирана селскостопанска сграда, състояща се от гараж и яхъри на първия етаж и сеновал на втория етаж със застроена площ от 27 кв.м. кад. идент. 40525.701.1133.3.
Вижте повече
Варна, гр. Варна
РЗП: 209 m2
Офис
Продава се Офис 1 кад. идент. 10135.2559.236.2.3, разположен на втори етаж на жилищна сграда с офиси и магазини, с обща площ 209 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. Д-р Анастасия Железкова 42, вх. Б. Състои се от работни помещения – 5 бр., обособен кухненски бокс и санитарен възел.
Вижте повече
Варна, гр. Варна
РЗП: 296 m2
Ателие
Продава се Ателие, разположено на целият трети етаж на жилищна сграда с офиси, ателиета и магазини, с обща площ 296 кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. Д-р Анастасия Железкова 42, вх. Б. В момента е в процес на ремонт и функционално разделяне на 4 отделни апартамента, като единият е завършен и има наематели.
Вижте повече
Варна, гр. Варна
РЗП: 195.34 m2
Гараж
Продава се подземен гараж за 8 бр. автомобили с кад. идент. 10135.2559.236.2.11 и площ по документ 195.34 кв.м. , находящ се в гр. Варна, район Левски, ул. ‘Д-р Анастасия Железкова’ 42, вх. Б, ет. -1 , в пететажна жилищна сграда с ателиета, офиси и магазини.
Вижте повече
обл. Добрич, с. Лозенец
РЗП: 70 m2
Еднофамилна къща,Къща
Къща с двор, представляващи: УПИ с площ 570 кв.м., съставляващ част от имот пл. номер 84, включен в УПИ VII от кв. 31, целия с площ от 1 200 кв.м., ведно с построената в него едноетажна къща с площ 70 кв.м., находяща се в с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич.
Вижте повече