обл. Благоевград, с. Сухострел
Земеделска земя
½ идеална част от Поземлен имот, парцел – 000905, с кад. идентификаор 70370.2.905, с площ от 22.700 дка, представляващ пацище, мера. Категория на земята X /десета/. Имотът се намира в село Сухострел, м. ‘Градището’, община Симитли. Село Сухострел е високопланинско село, разположено близо до границата с Република Северна Македония. Районът не е обременен от замърсители....
Вижте повече
Варна, гр. Аксаково
РЗП: 9 m2
Гараж
Продава се 1/2 идеална част от Гараж 7 целият с площ от 18.07 кв.м. Имотът се продава на публична продан при ЧСИ Даниела Петрова – Янкова, рег. 711,
Вижте повече
Област Плевен, Радомирци
РЗП: 140 m2
Къща
Поземлен имот II-614,с площ от 930 кв.м., ведно с простроените в него двуетажна масивна жилищна сграда, и две масивни стопански сгради, находящ се в село Радомирци, ул. ‘Г.Димитров’ 77, oбщ. Червен бряг. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 487 от 2022 г., по описа на ЧСИ Цветозар Найденов, тел. 064 800091
Вижте повече
Монтана, Берковица
РЗП: 132 m2
Етаж от къща
Първи етаж от масивна сграда, със застроена площ от 132 кв. м., (бивша столова, а сега сладкарница и цех за производство на сладкарски изделия), построена в УПИ, представляващ ПАРЦЕЛ I /първи/, в квартал 8 /осми/ по плана на град Берковица, намиращ се в ЖК Заряница , ул. Пиротска 10. Имотът ще бъде предмет на публична...
Вижте повече
обл. Търговище, с. Зараево
Продават се 2бр. УПИ- съседни, в с. Зараево,общ.Попово.Имотите ще бъдат предмет на публична продан от 26.09.23г. до 26.10.23г.по изпълнително дело No 1031 от 2016 г. при ЧСИ Георги Стоянов, тел: 084 558833 .Първият парцел е с площ от 1970кв.м. и с начална цена на търга 6 696лв.Вторият парцел е с площ от 800кв.м. и с...
Вижте повече
обл. Враца, с. Бъркачево
Къща – Жилищна сграда с площ от 45 кв.м., лятна кухня със застроена площ от 27 кв.м., гараж със застроена площ от 24 кв.м., стопански постройки – 2 бр. съответно с площ от 19 кв.м. И 32 кв.м., построени в дворно място с площ от 2 830 кв.м. GPS: 43.410889, 23.930767 Имотът ще бъде предмет...
Вижте повече
област Видин, Милчина лъка
Парцел
Поземлен имот с идентификатор 48266.388.48, с площ по док. – 5.500 дка, местност ЛИПАКА, стар номер 388048, обл. ВИДИН, общ. ГРАМАДА, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, находящ се в с. Милчина лъка. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 9/2017 г.,по описа на ЧСИ Виолета Томова, тел. 094 623399.
Вижте повече
обл. Видин, гр. Димово
РЗП: 250 m2
Производствена сграда
Първи етаж от масива сграда – хлебарна, с площ от 250 кв. м., построен в застроен урегулиран поземлен имот IX – 222, кв. 47 по плана на гр. Димиво, заедно с приспадащите се идеални части от общите части и правото на строеж върху мястото. Имотът е разположен на главната входно-изходна пътна артерия, недалеч от административния...
Вижте повече
обл. Смолян, Забърдо
РЗП: 168 m2
Продава се триетажна къща с РЗП 168кв.м. с идентификатор 30034.501.327.1 и парцел от 328кв.м. с идентификатор 30034.501.328.Основите на къщата са изградени от бетон и от каменна зидария,стените са тухлени,пода е от дървен гредоред.Вода в къщата има само в кухните на етаж 1 и етаж 2,банята и тоалетната са изградени в постройка долепена до къщата,която е...
Вижте повече