обл. Варна, общ. Суворово
Земеделска земя,Поземлен имот
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51584.122.30 (пет едно пет осем четири точка едно две две точка три нула), находящ се в село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност „МАЛКАЯ“, с площ от 1000кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада, трета категория на земята. При граници и съседи на...
Вижте повече
УПИ с. Полк. Минково, Съдебна
обл. Добрич, с. Полковник Минково
Парцел,УПИ
Продава се ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 1140 кв.м. представляващ имот №572 , в квартал 78 за който е отреден УПИ I-изолационна зеленина, по плана на село Полковник Минково, община Добричка, област Добрич, при съседи: от двете страни улица, УПИ I-изолационна зеленина. Имотът е с лице на асфалтирана улица, ограден с метална...
Вижте повече
КОВ, Къща, Г. Оряховица, Ялдъз
обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица
РЗП: 117 кв.м. m2
Двуетажна къща,Еднофамилна къща,Къща
Продава се ДВУЕТАЖНА КЪЩА с обща застроена площ 117.47 кв.м., разпределена както следва: ПЪРВИ ЕТАЖ, включващ спалня, столова, кухненска ниша и стълбищна клетка, ВТОРИ ЕТАЖ, включващ две спални, дневна, баня, тоалетна, коридор и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с площ 9.10 кв.м. Адрес: Горна Оряховица, ул. Преслав 7. Имотът се продава на публична продан, чрез ЧСИ Силвия Косева....
Вижте повече
Земеделска земя
обл. Варна, с. Генерал Кантарджиево
Земеделска земя,Поземлен имот
Продават се поземлени имоти 29 бр. с обща площ от 20 дка, находящи се в местност БЕКЧИ ТЕПЕ, в землището на село Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна. Имоти с идент. от 14653.135.129 до 14653.135.137 и 14653.135.108 се продават в цялост. Имоти с идент. от 14653.135.109 до 14653.135.127 и идент. 14653.134.15 се продават в идеални...
Вижте повече
обл. София, гр. Копривщица
РЗП: 184 кв. м. m2
Двуетажна къща,Еднофамилна къща,Къща
Продава се Поземлен имот, с кад. идентификатор 38558.3.434, с площ от 350 кв.м., ведно с построената в него къща на два етажа, с кад. идентификатор 38558.3.434.1, със ЗП от 92 кв.м., състояща се от първи етаж: дневна, столова, кухня, склад, килер, тоалетна, антре и вътрешна стълба и втори етаж: три спални, дневна с чардак, баня...
Вижте повече
Съдебна дирекция
обл. Силистра, общ. Дулово
Земеделска земя
½/една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 5861 кв.м. с идентификатор 55186.21.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Паисиево, общ. Дулово, одобрени със Заповед РД-18-972/18.04.2018г на ИД на АГКК, с адрес на позмеления имот: местност ЮКЛИ ЕКИНЛИК , трайно предназначение на територията: земеделска, категория...
Вижте повече
обл. Шумен, общ. Шумен
Земеделска земя
Поземлен имот с идентификатор 32158.185.30, с площ по скица от 3600 кв.м., село Ивански, община Шумен, област Шумен, местност Велев рът . Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 1139/2023 г.,по описа на ЧСИ Даниела Златева, тел. 054/802125. Публичната продан ще се проведе в периода от 07.04.2024 до 07.05.2024 г. АСВ ЕАД оказва...
Вижте повече
обл. Хасково, общ. Хасково
Земеделска земя
Нива, категория 4, област Хасково, гр. Хасково, м. Балюк Бахча, 1.006 дка, Поземлен имот с идентификатор 77195.586.4, с площ по док. – 1.006 дка, местност Балюк Бахча, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе...
Вижте повече
обл. Хасково, общ. Хасково
Земеделска земя
Поземлен имот с идентификатор 77195.590.9, с площ по док. – 2.427 дка, местност Калъм Бозалък, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе в периода от 25.02.2024 до 25.03.2024 г. АСВ ЕАД оказва съдействие на...
Вижте повече