обл. Хасково, общ. Хасково
Земеделска земя
Нива, категория 4, област Хасково, гр. Хасково, м. Балюк Бахча, 1.006 дка, Поземлен имот с идентификатор 77195.586.4, с площ по док. – 1.006 дка, местност Балюк Бахча, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе...
Вижте повече
обл. Хасково, общ. Хасково
Земеделска земя
Поземлен имот с идентификатор 77195.590.9, с площ по док. – 2.427 дка, местност Калъм Бозалък, обл. ХАСКОВО, общ. ХАСКОВО, Болярово. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 470/2012 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе в периода от 25.02.2024 до 25.03.2024 г. АСВ ЕАД оказва съдействие на...
Вижте повече
обл. Хасково, общ. Харманли
Земеделска земя
Поземлен имот с идентификатор 54448.95.14, с площ по док. – 3.497 дка, местност Пергелови ниви, обл. ХАСКОВО, общ. ХАРМАНЛИ, в с. Остър камък. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 888/2019 г.,по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 0885248298. Публичната продан ще се проведе в периода от 27.02.2024 до 27.03.2024 г. АСВ ЕАД...
Вижте повече
обл. София, гр. Ботевград
Земеделска земя
Поземлен имот 05815.41.56, област София, община Ботевград, гр. Ботевград, м. БЕНЧОВСКА КОРИЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 3359 кв. м, стар номер 041056. GPRS координати:42.924686, 23.782596 За повече информация: Ялдъз Кунгю mob: 0882 037532 yaldaz.kungyu@theagency.bg int. 1252412
Вижте повече
обл. Враца, Лиляче
Парцел
Поземлен имот с идентификатор 12259.244.31, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с площ от 1300 кв.м. Трайно предназначение на територията: Горска. Начин на трайно ползване: Широколистна гора. Отдел/подотдел; 383/61. Вид на гората/вид на подотдела: Превръщане/ издънково насаждение. Имотът ще бъде предмет на публична продан с начална цена 880 лв., по ИД 20197220400238, по описа на...
Вижте повече
обл. Ловеч, Микре
Парцел
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 6121 кв.м, с кад. идентификатор 48060.439.4, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Оряхов трап’. Имотът ще бъде предмет на публична проддан по ИД 649 от 2020 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
обл. Ловеч, Микре
Парцел
Поземлен имот – Залесена територия, с площ от 5 424 кв.м, с кад. идентификатор 48060.443.8, начин на трайно ползване – Иглолистна гора, находящ се в землището на село Микре, местност ‘Страната’. Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 649 от 2020 г., по описа на ЧСИ Велислав Петров, тел.: 068 699 460.
Вижте повече
обл. София, Перник
Парцел
Поземлен имот на магистрала Струма, с площ от 2 584 кв. м., кадастрален номер 55871.35.15, находящ се в гр. Перник, общ. Перник, в землището на кв. Църква, в местност Ръсин Егрек, заедно с правото на строеж върху поземления имот. Вид територия: Урбанизирана, Предназначение: За търговски обект, комплекс. Локация: https://maps.app.goo.gl/969Fde3BJiYPB5D37 Имотът ще бъде предмет на публична...
Вижте повече
обл. Плевен, Pleven
РЗП: 31 m2
Магазин
Продава се търговско помещение в ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ, магазин с площ 31.40 кв.м., етаж -1, представляващо: МАГАЗИН 2, гр. Плевен, ул. Цар Борис III 12, ‘ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС МАКСИ’, етаж -1, кад. идент. 56722.659.1001.1.2. Имотът се продава на публична продан по изпълнително дело No 1026 от 2012 г., чрез ЧСИ Цветозар Найденов, тел:064/800 091.
Вижте повече