обл. Велико Търново, гр. Горна Оряховица
РЗП: 700 m2
Промишлен имот
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XXI – 2005 в квартал 238 по плана на гр. Горна Оряховица ИПЗ, с площ от 2 101 кв.м., заедно с построената в имота ЧЕТИРИЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА, в груб строеж, със застроена площ 700 кв.м. на етаж Имотът ще бъде предмет на публична продан по ИД 461 от 2019 г., по описа...
Вижте повече
обл. Благоевград, с. Сухострел
Парцел
Поземлен имот с площ от 6.200 дка, с кад.идент. 70370.2.649, представляващ пацище, мера. Категория на земята X /десета/. Имотът се намира в село Сухострел, м. ‘КИСЕЛНИ ВАЛОГ’, община Симитли. Село Сухострел е високопланинско село, разположено близо до границата с Република Северна Македония. Районът не е обременен от замърсители. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
област Бургас, Винарско
РЗП: 81 m2
Бензиностанция
Поземлен имот с кад.идентификатор 11096.12.31, с площ от 1 252 кв.м., ведно с построената в имота Бензиностанция – масивна сграда /търговски обект/ с автомобилна газоснабдителна станция с резервоар за пропан – бутан, с площ от 81 кв. м., находящ се в село Винарско, м. ‘Кабата’, община Камено. Имотът ще бъде предмет на публична продан по...
Вижте повече
обл. Варна, гр. Бяла
РЗП: 4708 m2
Хотел
  Апартаментен комплекс за инвестиция и довършване от затворен тип, от 2 сгради, на втора линия от морския бряг в гр.Бяла. Предлаганият имот представлява парцел от 5,8 декара и сгради с общо РЗП 4 708 кв.м., в квартал „Лагерите“, гр. Бяла.  Сграда 1 с 48 (10 дву-стайни и 38 три-стайни) е на етап АКТ 15...
Вижте повече
обл. Пловдив, Пловдив
РЗП: 100 m2
Магазин
42,40% ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.523.1888 ,разположен в град Пловдив, ул. Славянска 47, с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план 1888 , квартал 481 по плана на Трета градска част, парцел III-1888 с площ на имота по кадастрална карта 247 кв.м.,...
Вижте повече
автомобил
Продава се товарен автомобил „Мерцедес 412 Д Спринтер“, рег. № Х 3849 ВМ, рама № WDB9044131P943276, двигател № 60298000280883 – дизел, с обем 2 874 куб. см., места 2-1, първоначална регистрация 19.07.1999 г., в движение. Автомобилът е предмет на публична продан по ИД 1074 от 2022 г., по описа на ЧСИ Захари Запрянов, тел. 038 626 444....
Вижте повече
обл. Видин, гр. Видин
РЗП: 56 m2
Ателие
АТЕЛИЕ 4 със застроена площ от 56,62 кв.м. на две нива,идентификатор 10971.505.69.1.22, находящо се в сградата, построена от ЖСК ‘Вапцаров,’ в гр. Видин, ул. ‘Поп Русинов’ 7, на шестия етаж, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Имотът ще бъде предмет на публична продан...
Вижте повече
обл. Варна, гр. Варна
РЗП: 99 m2
Апартамент
Продава се 1/2 от АПАРТАМЕНТ, находящ се в град Варна,Център, ул.Македония 126, вх.Б,ет.5,ап.56 със застроена площ от 99.11 кв.м.,състоящ се от дневна, две спални,кухня,баня с тоалетна,тоалетна,две тераси, ведно с ТАВНСКО ПОМЕЩЕНИЕ 10 с полезна площ от 12.24 кв.м. и 1.5252 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Имота се...
Вижте повече
област Варна, Кичево
Парцел
Поземлен имот 37099.510.375, област Варна, община Аксаково, с. Кичево, п.к. 9190, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 615 кв. м,GPRS координати: 43.297543, 28.024381
Вижте повече