обл. София, гр. Ботевград
РЗП: 2585 m2
Други,Магазин,Парцел
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XLI – ‘За комплексно обществено обслужване, търговска и административна дейност и трафопост’, в кв. 202 по плана на гр. Ботевград, с площ от 6725 кв.м., с уредени регулационни сметки, включително и върху всички подобрения в гореописания урегулиран поземлен имот, както и върху инкорпорираното в правото на собственост върху урегулирания поземлен имот, право...
Вижте повече
област Велико Търново, с. Вардим
РЗП: 127,70 m2
Къща
Поземлен имот 379 с площ от 2000 кв.м., ведно с построените в имота къща на два етажа с площ 127,70 кв.м. и лятна кухня, находящ се в с. Вардим, Община Свищов. Първият етаж на къщата се състои от едно помещение и има стълбище към втория етаж. Вторият етаж се състои от три стаи и тераса....
Вижте повече
food warehouse for sale
обл. Варна, Вълчи дол
РЗП: 559 m2
Производствена сграда,Склад
Дворно място с площ 821 кв.м., кад. идентификатор 12574.501.838, заедно с построените в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА СГРАДА с обща застроена площ от 356 кв.м., с кад. идентификатор 12574.501.838.1 и СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПОДПРАВКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, с обща площ 203 кв.м., с кад. идентификатор 12574.501.838.2, находящи се в гр. Вълчи дол, обл. Варна, ул. Средна...
Вижте повече
обл. Габрово, Севлиево
РЗП: 79 m2
Къща
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – УПИ III-709, с площ 3 500 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 39.30 кв.м., на два етажа, състояща се от две стаи, мазе и покрита тераса на етаж; адрес: гр. Севлиево, местността Севлиевски лозя.
Вижте повече
обл. Пазарджик, с. Мало Конаре
РЗП: 174 m2
Заведение,Магазин,Ресторант
Продава се едноетажна масивна сграда – кафе аперитив със застроена площ 174,00 кв.м., ведно с правото на строеж върху имота, в който е построена сградата. Имотът се продава на публична продан чрез ЧСИ Добромир Даскалов, ОС Пазарджик, тел.: 034-460 119, като предстои да бъде насрочена такава. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в...
Вижте повече
обл. Видин, Лом
РЗП: 61 m2
Апартамент,Двустаен апартамент,Имоти продажба
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, кад. идент. 44238. 506. 46. 3.12, с площ 61.00 кв. м. , с адрес: гр. Лом, ул. Призрен № 31, вх. Е, ет. 4, ап. 12.
Вижте повече
обл. Велико Търново, с. Драганово
РЗП: 60 m2
Имоти продажба,Къща,Поземлен имот
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – УПИ с площ от 1250 кв. м. , ведно с построените в него къща и стопански постройки, с. Драганово, общ. Горна Оряховица, УПИ IV-186, кв.14.
Вижте повече
обл. Видин, Видин
Имоти продажба,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1199, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 807 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.
Вижте повече
обл. Видин, Видин
Имоти продажба,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1198, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 850 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.
Вижте повече