дворно място продажба
обл. Варна, с. Кипра
Поземлен имот
ДВОРНО МЯСТО, представляващо Поземлен имот с кад. идентификатор 36868. 201. 397, по кадастралната карта на с. Кипра, цялото с площ от 1367 кв. м. , с трайно предназначение: Урбанизирана територия и начин на трайно ползване Ниско застрояване (до 10м. ). Имотът ще бъде предмет на публична продан от ЧСИ Румяна Тодорова, тел. 052 654 817.
Вижте повече
обл. Пазарджик, Брацигово
РЗП: 41 m2
Апартамент
Апартамент на ул. Антон Ашкерц 10, Брацигово, с кад.идент. 06207.502.443.1.1 на полуподземен етаж със застроена площ от 41.60 кв.м., части от първи етаж с площ 41 кв. м. и част от трети етаж с площ от 118 кв. м., който обект е част от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 178.90 кв.м., построена
Вижте повече
обл. Габрово, Севлиево
РЗП: 79 m2
Къща
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – УПИ III-709, с площ 3 500 кв.м., заедно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 39.30 кв.м., на два етажа, състояща се от две стаи, мазе и покрита тераса на етаж; адрес: гр. Севлиево, местността Севлиевски лозя.
Вижте повече
обл. Пазарджик, с. Мало Конаре
РЗП: 174 m2
Заведение,Магазин,Ресторант
Продава се едноетажна масивна сграда – кафе аперитив със застроена площ 174,00 кв.м., ведно с правото на строеж върху имота, в който е построена сградата. Имотът се продава на публична продан чрез ЧСИ Добромир Даскалов, ОС Пазарджик, тел.: 034-460 119, като предстои да бъде насрочена такава. АСВ ЕАД оказва съдействие на купувачите за участие в
Вижте повече
обл. Видин, Лом
РЗП: 61 m2
Апартамент,Двустаен апартамент,Имоти продажба
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, кад. идент. 44238. 506. 46. 3.12, с площ 61.00 кв. м. , с адрес: гр. Лом, ул. Призрен № 31, вх. Е, ет. 4, ап. 12.
Вижте повече
обл. Велико Търново, с. Драганово
РЗП: 60 m2
Имоти продажба,Къща,Поземлен имот
ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА – УПИ с площ от 1250 кв. м. , ведно с построените в него къща и стопански постройки, с. Драганово, общ. Горна Оряховица, УПИ IV-186, кв.14.
Вижте повече
обл. Видин, Видин
Имоти продажба,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1199, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 807 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.
Вижте повече
обл. Видин, Видин
Имоти продажба,Поземлен имот
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, кад. идент. 10971.509.1198, гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. Бонония, ул. Ген. Кръсто Маринов, вид територия: Урбанизирана, НТП: Незастроен имот за жилищни нужди, площ 850 кв.м., стар номер 5623, кв.93, парцел ХV.
Вижте повече
обл. Смолян, Pamporovo
РЗП: 797 m2
Заведение,Имоти продажба,Ресторант
Ресторант, състоящ се от три самостоятелни обекта с обща площ от 797,70 кв.м: 1.Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.2, , бр. нива 1, площ по документ 235.1 кв.м., 36.5 кв.м инст.ОВ, 2. Самостоятелен обект в сграда 2 с кадастрален идентификатор 80371.173.28.2.3,, бр. нива 1, площ по документ 281.3 кв.м., 170.0 кв.м. тераса.
Вижте повече