Просрочените кредити в ЕС намаляват, а в България нивото им остава много над средното за Европа

Качеството на активите в европейската банкова система продължава да се подобрява, а делът на необслужваните кредити намалява. Това показва новият доклад EBA Risk Dashboard на Европейския банков надзор (European Banking Authority), който разглежда третото тримесечие на 2021 г. 

В края на септември средното ниво необслужвани заеми в ЕС е 2.1%, като понижението е с 419 млрд. евро в абсолютна стойност. Спадът се забелязва при кредитите на домакинствата, търговските и бизнес имоти, както и при малките и средни предприятия (виж графиката). Подобрение има дори в секторите, засегнати от мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19, посочват от EBA. 

България също отчита спад на необслужваните кредити във всички сегменти, но продължава да е сред държавите с доста над средните за ЕС нива по този показател. Страната е изпреварена само от Гърция и то основно заради просрочените заеми за малки и средни предприятия. Само за няколко месеца обаче делът на просрочените кредити в този сегмент в южната съседка е намалял забележително – от над 40 на сто до 22% в края на септември. Гърция има план за намаляване на необслужваните банкови заеми на няколко етапа и през изминалата година банките й продадоха значителен обем стари необслужвани кредити на специализирани компании за управление на вземания. Това помогна на банките в страната да изчистят от балансите си значителен обем лоши активи и им позволява да освободят средства за нов бизнес. 

 

View BG_EBA_Risk Dashboard_Q3_2021 on Beautiful.ai

 

В България също бяха реализирани сделки, включително и за пакети от просрочени заеми, натрупани още по времето на световната икономическа криза след 2008 г. Повечето държави с необслужвани кредити над средното за ЕС са от Централна и Източна Европа. В тази група са и страните от Южна Европа, както и Ирландия. 

През третото тримесечие постепенно намаляват и кредитите под мораториум – към края на септември те са били на стойност 50 млрд. евро, като над две трети от тях са на корпоративни клиенти, останалите са на домакинства. Мораториумите постепенно изтичат в държавите от ЕС и се очаква това да доведе до ръст на необслужваните заеми. За България срокът на последната отсрочка изтече в края на 2021 г. 

Според данните на EBA 6% от кредитите под мораториум са необслужвани, а 33.6% са в риск от неплащане (Етап 2). При кредитите с вече изтекъл мораториум има леко повишение на просрочените – те достигат 4.9%, като през цялата минала година нивото им постепенно се е повишило. 

Бъдещето на кредитирането и на качеството на банковите активи е силно зависимо от потенциалния ефект и политиката срещу разпространението на омикрон, новият щам на COVID-19, отбелязват от EBA. Нарастващата макроикономическа несигурност и постепенното премахване на правителствените помощи за бизнеса и домакинствата могат да се окажат предизвикателство за темпа на кредитиране и качеството на активите. Последното проучване на Европейската централна банка показва силно търсене на заеми. Банките постепенно затягат изискванията към домакинствата и ги оставят непроменени за корпоративните клиенти. Потенциалното надценяване на жилищните имоти остава източник на безпокойство, а развитието на специфични сектори като търговските и бизнес имоти трябва да се следи отблизо, смятат от банковия надзор. 

Още новини четете тук.