Необслужваните кредити в Европа се задържат на исторически ниско ниво

Рисковете се увеличават заради комбинацията от нарастващи разходи за обслужване на заемите, повишаването на цените на стоките и услугите и стагнацията в доходите

Необслужваните заеми на банките в Европа остават на ниво от под 2% от общия кредитен портфейл, показват най-актуалните данни на Европейската централна банка (ЕЦБ) към края на второто тримесечие на 2023 г. Данните включват всички банки със седалище в държава от ЕС. 

Към юни делът на проблемните заеми остава почти без промяна спрямо същия период на миналата година – 1.88%. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г. има съвсем лек ръст – 0.05 процентни пункта, след като още през септември миналата година просрочените кредити паднаха до най-ниското си ниво, откакто се води статистика на ЕЦБ, т.е. поне от началото на 2015 г. насам. 

Покачването на основните лихви и нарастващият риск от икономическа рецесия в страните от еврозоната засега не оказват влияние върху качеството на кредитните портфейли. С последното увеличение през септември основната лихва на ЕЦБ достигна 4% – най-високото ниво от създаването на единната валута, постигнато след безпрецедентна серия от 10 последователни повишения, стартирайки от отрицателни нива – минус 0.25%. Целта на институцията беше ограничаването на високата инфлация в еврозоната. С намаляването на темпа на нарастване на цените на основните стоки и услуги и сигналите за влошаване на икономиката, се очаква ЕЦБ да ги остави на сегашните нива, сочи анализ на Financial Times.

Комбинацията от високи лихви, висока инфлация и спад на брутния вътрешен продукт води до ръст на необслужваните заеми. Това се потвърждава от тазгодишния Европейски доклад за потребителските плащания (European Consumer Payment Report), според който над една трета от европейците (35%) са пропуснали да платят навреме поне една сметка през последните 12 месеца – най-високият дял от 2019 г. насам. Скокът на инфлацията и повишаването на разходите за обслужване на заемите са проблем за домакинствата в Европа, чиито реални доходи стагнират и дори намаляват, предупреждават авторите на докалада (повече по темата 👉 тук).  

В България нивото на необслужваните кредити в банковия сектор продължава да бъде над средното за ЕС. Най-малко са проблемните ипотечни заеми. При потребителските и корпоративните нивото е по-високо. По данни на надзорното управление на БНБ в края на септември 2.37% от кредитите са били необслужвани над 90 дни. Още 1.44% са необслужвани за по-кратък период. Обичайно, колкото по-дълго време е необслужван заемът, толкова по-малка е вероятността да се върне към редовно плащане. 

View BG_Loans_BNB_Q3_2023 on Beautiful.ai

При корпоративните заеми необслужваните са 3.28%, а при домакинствата нивото е с близо 1 процентен пункт по-малко. Намалението им е почти непрекъснато в последните няколко години по няколко причини – основно продажба на портфейли към специализирани компании за събиране на вземания и отписвания (виж графиката). При потребителските кредити просрочията надминават 4%. Реално те са дори повече, ако се гледат резултатите по банкови групи, тъй като някои банки са изнесли потребителското кредитиране към отделни дружества. Така данните от тях не влизат в банковата статистика, а в тази за небанково кредитиране. 

Още новини четете 👉 тук