Рекордно голям брой потребители в Европа забавят плащанията си

Над една трета от европейците (35%) са пропуснали да платят навреме поне една сметка през последните 12 месеца – най-високият дял от 2019 г. насам, а трима на всеки четирима (76%) в Европа приключват месеца на нула или харчат повече, отколкото могат да си позволят при среден преразход на човек от 232 евро. Това показва тазгодишният Европейският доклад за потребителските плащания (European Consumer Payment Report), съставен след проучване на 20 хил. респонденти в 20 европейски държави.  

Показателно за нарастващия натиск върху личните финанси е и фактът, че един на всеки трима, забавили плащане, се чувства по-малко виновен от това свое действие спрямо предишни периоди. Хората вярват, че отказът от плащания е естествена и необходима последица от по-предизвикателната икономическа среда, анализират авторите на доклада.    

Най-голяма трудност пред навременното плащане на сметките се оказва липсата на достатъчно средства (43%). По-голяма част от запитаните признават, че надхвърлят месечния си бюджет или са го похарчили целия, а 20% нямат заделени спестявания в случай на финансови трудности и неотложни разходи. Около 17% могат да разчитат на сума, която е по-малка от месечния им доход. 

View BG_European Consumer Payment Report_2023 on Beautiful.ai

Резултатите обрисуват ярка картина на финансовото състояние на европейците, които се сблъскват с шока от едновременно нарастващи лихви и висока инфлация, отбелязват авторите на изследването. В отделните държави делът на хората със затруднения при плащанията варират – най-много са те в Норвегия (57%). Най-малко забавени вноски и неплатени сметки има в Португалия и Испания. Любопитно е, че Норвегия е една от държавите с най-висок стандарт на живот в света и най-висок доход на глава от населението, докато Португалия и Испания са считани за проблемни от гледна точка на макроикономическите си показатели и задлъжнялост. Гърция си остава с проблемни плащания – 54% от запитаните там се бавят над месец, докато в Италия са само 28% (виж графиката). 

Половината от анкетираните отчитат спад на разполагаемия си доход. Доходите на европейците са в стагнация и дори намаляват заради увеличаващата се  инфлация и нарастването на разходите за кредити, което продължава да е проблем, е един от изводите на доклада. Очакванията за бъдещето стават по-песимистични – само 45% смятат, че финансовото им положение ще се подобри. Като цяло повечето хора очакват високата инфлация да продължи поне до началото на 2025 г.