Необслужваните кредити в България са намалели в пандемичната 2021 г.

Необслужваните кредити в банковата система в България са намалели през 2021 г., показват данни на БНБ. В сравнение с 2020 г. делът им се е понижил както при ипотечните, така и при потребителските и фирмени заеми. Като абсолютна стойност единствено при потребителските кредити има увеличение. Благодарение на активното отпускане на нови заеми и при тях има спад в дела им спрямо общия портфейл. 

Към края на декември само 6.03% от кредитите на банките не са били обслужвани 90 и повече дни. В края на 2020 г. те са били 7.45% от портфейла. Най-голям дял просрочия има при фирмените и потребителски заеми. Преди няколко дни в периодичното си издание EBA RIsk Dashboard Европейският банков орган (Еuropean Banking Authority) посочи фирмените заеми като една от причините за сравнително високия дял необслужвани кредити в България. В последните години, въпреки постоянното понижение, нивото им остава доста над средното за Европа. Единствено Гърция и Кипър ни изпреварват по този показател. В края на септември необслужваните кредити в Европа са едва 2.1%. 

View BG_BNB_NPLs in banking sector_2021 on Beautiful.ai

 

В България само при ипотечните кредити положението е сходно със средните нива в ЕС и Европейското икономическо пространство – 3.62% от тях не са редовно обслужвани в края на 2021 г. Обяснението е както активното ново кредитиране в сектора, така и намалението им като абсолютна стойност. В последния си бюлетин БНБ отново предупреди за рисковете на имотния пазар и опасността много заеми да се превърнат в необслужвани при евентуални икономически трусове. За охлаждане на пазара Централната банка обяви повишение на антицикличния капиталов буфер – вид резерви, които банките трябва да заделят. 

Продажбата на големи пакети просрочени заеми е един от начините те да бъдат изчистени от балансите на банките. С няколко големи сделки банките в България намалиха необслужваните си експозиции, а част от тях продават редовно сравнително малки пакети. Засега не се оправдават притесненията за осезаемо повишение на просрочията след изтичане на кредитния мораториум. Последната отсрочка за банковите заеми приключи на 31 декември 2021 г. Преди това изтекоха сроковете на по-ранните “кредитни ваканции”, наложени заради кризата от COVID-19. 

Интересно е, че много малка промяна има при кредитите, които са с просрочие над 180 дни. По правилата на ЕС заем, който не е обслужван 90 дни, се смята за просрочен, но БНБ публикува детайлни данни за три различни периода. Тези, по които не е имало плащане над 180 дни, са 3.37% от всички отпуснати заеми, което е 0.57 процентни пункта спад за година.

Още новини четете тук.