Колкото по на юг, толкова по-голям потенциал: лошите кредити в Югоизточна Европа през 2017

България продължава да е сред най-проблемните страни в Европа по дял на лошите банкови кредити, сочи годишният доклад на B2Holding, собственикът на Агенция за събиране на вземания (АСВ) и една от водещите компании в изкупуването на дългове в Европа. Страната държи челни позиции по този показател в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като с по-голям дял са само Словения, Гърция и Кипър. Колкото по на югоизток е пазарът, толкова по-слабо развит е секторът на изкупуване на вземания и по-високо е нивото на лошите кредити.

Пазарът на необслужвани заеми в страните от Югоизточна Европа се отличава с различни нива на зрялост. Докато румънския пазар е в по-зряла фаза, благодарение на активността на големите компании в придобиването на задължения, в България този сектор е в по-ранен етап от развитието си. Колкото по на юг е пазарът, толкова по-слабо развит е бизнесът с вторични дългове и съответно по-голям е потенциалът за развитие на сектора и по-голям е шансът за изгодни сделки. В Гърция и Кипър, където B2Holding също оперира, делът на необслужваните кредити е най-висок в Европа, а бизнесът прохожда.

Румъния и България

От финансовата криза насам централната банка в Румъния предприема непрекъснати действия за овладяване на лошите заеми. В резултат необслужваните кредити намаляват значително. Независимо от спада им банките в Румъния продължават да продават активно обезпечени и необезпечени кредитни портфейли. За разлика от България те организират търгове много по-често и предлагат необслужвани жилищни кредити.

Делът на необслужваните заеми в България намалява, но остава доста по-висок, отколкото в Румъния – 12.5% от кредитния портфейл към 2016 г. В края на 2017 г. той намалява до 10.2%, а за първото тримесечие на 2018 г. – 9.3%. Спадът се дължи в голяма степен на активността на компаниите за изкупуване на задължения. Българският пазар предоставя добри възможности за вторична търговия с дългове. Секторът в България е по-слабо развит в сравнение с Румъния, но това е потенциал за бързо развитие, се посочва още в доклада на B2Holding. Очакванията са, че българският пазар тепърва ще се развива и предлагането на обезпечени корпоративни заеми на малки и средни предприятия ще се увеличава.

Гърция и Кипър

Гърция е следващата гореща точка за сделки с лоши кредити, смятат експертите на B2Holding. Необслужваните заеми на банките в страната се изчисляват на 100 млрд. евро, а конкуренцията сред компаниите за изкупуване на вземания все още се определя като ниска. Сходна е ситуацията и в Кипър, където необслужените кредити са около 20 млрд. евро. И на двата пазара банките едва сега започват да продават портфейли, обобщават от B2Holding.

Още по темата очаквайте в електронния бюлетин на АСВ през юни.