Как да изплащаме просрочени заеми, когато има висока инфлация

През февруари инфлацията в България за пръв път от години достигна двуцифрено число – поскъпването на живота е 10% за година. Прогнозите са инфлацията да продължи в сходни темпове и дори да се увеличи в следващите месеци. Това неизбежно засяга личните финанси на всички ни, а когато имате просрочени задължения е много важно да планирате добре разходите си. 

Общоприето клише е, че инфлацията “изяжда” дълговете. Често хора с кредити се надяват инфлацията “да изтрие” дълга им, като го обезцени силно. Това правило е вярно само частично – и само за някои кредитополучатели. Ако сте физическо лице и дори малка компания, вероятността да спечелите от високата инфлация, не е много голяма. Още по-малка е вероятността тя да ви помогне за бързо и неусетно погасяване на дълговете. 

Напротив, реалността е много по-различна. Изследванията показват, че в държави с развиваща се икономика, каквато е и България, високата инфлация води до увеличение на необслужваните кредити. Причината е проста – поскъпването увеличава разходите, намалява разполагаемия доход и така мнозина се затрудняват да плащат навреме вноските си. 

Ако вече сте имали затруднение и дългът ви е придобит от специализирана компания за управление на вземания, ще си спестите бъдещи разходи и проблеми с няколко стъпки:

  • Не спирайте да погасявате според това, което вече сте уговорили с компанията за управление на вземания. 
  • При затруднения веднага се обадете и обсъдете с кредитора как можете да получите отсрочка или намаляване на вноските. Важно е да сте разумни и да не отлагате прекалено много погасяването. 
  • Винаги, когато имате възможност, плащайте по-голяма сума от месечните вноски. 

По този начин ще избегнете последващо оскъпяване на заема. Когато компанията за управление на вземания установи, че някой е спрял да погасява дълга си и не отговаря на опитите за разговор, остава само един начин за събиране на задължението. Това е съдебното събиране. Тогава таксите, които се плащат за образуване на дело и за последващо принудително събиране, се добавят към задължението. 

Едно от предимствата на компаниите, спазващи Етичния кодекс на Асоциацията за управление на вземания, е липсата на допълнителни такси. Ако банка или друг кредитор им продаде просрочен дълг, той не се увеличава. Увеличение има само при стартиране на съдебни процедури. 

Навременното и дори предсрочно погасяване на задължението спестява бъдещи съдебни  разноски. Предсрочно погасяване днес означава в бъдеще да разполагате с повече налични средства. А те ще са ви нужни, когато инфлацията намали стойността им. Много малко са случаите, при които доходите се увеличават с темпа на инфлацията. Дори административно определяните като минималната работна заплата и минималния осигурителен доход не нарастват толкова. В България инфлацията прави особено уязвими хората със средни и ниски доходи. И без голямо поскъпване те дават значителна част от доходите си за храна и комунални разходи. Инфлация означава след няколко месеца този дял да се увеличи още повече.

А дали е изгодно да вложите тези пари някъде и после да ги вземете с висока доходност от лихви или от борсова печалба? В кризисни за финансовите пазари времена като сегашните отговорът е по-скоро не. Напълно реална е вероятността да изгубите. От друга страна изплатеният заем ще ви освободи пари в бъдеще време. 

Още новини четете тук.