ЕЦБ започва стрес-тестове на български банки

Стрес-тестовете на ЕЦБ ще започнат в няколко български банки, съобщиха от надзорната институция. Очаква се тестовете да започнат още този месец и резултатите от тях да бъдат публикувани през месец юли следващата година.

Те ще покажат оценката на ЕЦБ за качеството на активите и са важна част от заявеното намрение България да се присъедини към валутния механизъм ERM II и еврозоната. Тестове ще се правят в шест кредитни институции:

  • Уникредит Булбанк
  • ДСК Банк
  • ОББ
  • Първа инвестиционна банка
  • ЦКБ
  • Инвестбанк

Това са трите най-големи банки на българския пазар по размер на активите, плюс трите най-големи с българска собственост. След влизане в механизма за единен надзор за държави извън еврозоната трите най-големи банки ще минат под директен контрол на ЕЦБ. Ако резултатите от стрес-тестовете са добри, до юли България трябва да се присъедини към  Банковия съюз и ERM II, което е предпоставка и за влизане в еврозоната.

Проверките на активите ще се базират на методологията, прилага от ЕЦБ в обичайния надзор по отношение на банките, които са определени като значими или е преценено, че имат значително влияние, се посочва в съобщението. Преценката се прави според ясни правила, залегнали в европейските директиви, уточняват от ЕЦБ. Очаква се стрес-тестовете да се базират на данните на банките до края на тази година, след което резултатите ще бъдат анализирани и публично оповестени.

За влизане в ERM II няма изрично изискване за ниво на лошите кредити, но оценката на активите трябва да е такава, че евентуален проблем да не предизвика сътресение в банковата система. Италия и Португалия например имат по-високо ниво на лоши кредити в сравнение с България. Последните данни към края на юни посочват 9.7% за Италия и 12.1% за Португалия. По това време просрочените заеми в България са 9.3% с тенденция към спад. В края на септември те са намалели до 8.5%, показват данните на БНБ. Далеч по-лоши са резултатите на силно пострадалите от кризата Гърция (44.8%) и Кипър (34.1%).

Темата за лошите кредити и стрес-тестовете на ЕЦБ ще бъде засегната на 6-тата конференция „Банките и бизнесът“, организирана от „Икономедиа“, издател на в. „Капитал“. В събитието ще вземе участие Георгиос Христофору,  регионален директор за Югоизточна Европа (ЮИЕ) на норвежката компания за изкупуване на вземания B2Holding (собственик на  Агенция за събиране на вземания ЕАД). Христофору е специалист по темата за стрес-тестовете – той е консултират някои от най-големите банки в Гърция при проверката на активите им от ЕЦБ. Още за конференцията вижте тук

Проверките на българските банки ще стават при тясно сътрудничество между България и ЕЦБ. В това се включва и прилагане и внедряване на европейско законодателство в националната нормативна уредба. БНБ също ще помага пряко в тестовете, като това трябва да осигури приемственост в бъдещата интеграция към единния надзорен механизъм (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Междувременно от ЕЦБ съобщиха, че дават положителна оценка за промените в законодателството, приети преди няколко дни от парламента. Те засягат основно по-близкото сътрудничество между БНБ и европейския надзор.