Докладът Economy in Focus: Високи лихви в Европа още дълго и по-трудно обслужване на кредитите

Лихви

Високите лихви ще се задържат дълго време, кредитирането ще се свива, а изплащането на заемите ще става по-трудно. Това са най-важните акценти в новия доклад Economy in Focus на една от големите компании за изкупуване и управление на вземания в Европа.

В периода след глобалната финансова криза през 2008 г., кредитирането в Европа нарастваше стабилно, стимулирано от понижаващите се лихви, достигнали исторически ниско ниво, припомнят авторите на изследването. Купонът с кредитите свърши (засега), смятат те. Днес апетитът за риск на потребителите и компаниите на континента намалява, което води до спад на обема на кредитиране, отбелязват още те, като подчертават, че това е естествен ефект след тройното и дори четворно увеличение на разходите за лихви през последните 18 месеца.      

Технически Европа не е в рецесия, но на практика се намира в развитие, подобно на рецесията – икономическа нестабилност и стагнация. Въпреки очакванията за намаляване на лихвите през тази година, по-вероятно е те да останат високи за дълго време, което ще ограничи кредитния растеж в следващите няколко години, посочват авторите на доклада. Има вероятност и за ръст на необслужваните кредити, доколкото разходите за обслужване на задълженията растат, предупреждават още експертите. 

Все пак в проучването се отбелязва, че икономиката върви към по-устойчиви и разумни лихвени нива, което ще е ключово за предпазването й от прегряване. Затягането на кредитирането в Европа е осезаемо през тази година, а компаниите и домакинствата се адаптират към среда със значително по-различни лихвени проценти. 

Повишаването на лихвите вече води до спад на обема на кредитиране. Тази тенденция ще е тест за финансовата и икономическа устойчивост на домакинствата и бизнеса, тъй като макроикономическите условия налагат несигурност, се посочва в Economy in Focus. Дори и при ръст на европейската икономика, едва ли ще се върнем отново към евтините кредити, което ще наложи корекции в потреблението и финансовото поведение. 

View BG_Lending in Bulgaria and the EU on Beautiful.ai

Домакинствата и бизнесът вземат решения на базата на очаквания за бъдещето, убедени са авторите на Economy in Focus. Според последния Европейски доклад за плащанията на потребителите, който се изготвя от същия екип, всеки пети европеец очаква ръста на инфлацията да продължи постоянно. Около половината от анкетираните казват, че ще намалят спестяванията си поради тази причина. В доклада се разглеждат три сценария за инфлацията – бързо връщане към или под целта от 2%; плавно достигане на този таргет при потенциално прекъсване с ускорена инфлация и меко приземяване с прогноза за слаб ръст на индекса на потребителските цени. Последното е най-вероятно, според икономическите експерти. 

Наред с инфлацията има и влошаване на икономическия растеж в Европа. През по-голяма част от миналата година ръстът на европейската икономика е малко над нулата. Потребителите продължават да са с ограничена гъвкавост и компаниите все повече действат “на сигурно”, затова най-вероятният сценарий за Европа през тази година е “меко приземяване”. 

България засега остава незасегната от ръста на лихвите по заемите в държавите в еврозоната. Лихвите по кредитите в страната, особено на ипотечните, са чувствително по-ниски. Причината – високата ликвидност в банковия сектор, която позволява на кредитните институции да поддържат по-ниски лихви по депозитите и кредитите спрямо тези в редица други държави в Европа. В последния си доклад “Банките в България” обаче, БНБ предупреди за възможно влошаване на качеството на активите и обяви, че планира да затегне жилищното кредитиране.

Още новини четете 👉 ТУК.