БНБ: Сделки с просрочени кредити и отписвания намаляват дела на необслужваните кредити, но рискът в системата е изострен

Делът на необслужваните кредити в банките продължава да намалява главно заради продажбите им към специализирани компании и отписвания, но въпреки това кредитният риск е изострен, коментира БНБ в последния доклад за състоянието на банковата система през първото тримесечие. Към края на март необслужваните заеми са 4.7% от портфейлите, с 0.5 процентни пункта спад само за три месеца. Централната банка предупреждава, че делът на заемите в Етап 2 остава на относително високо ниво. Същото предупреждение обяви наскоро и анализаторската група Vienna Initiative за държавите от Централна и Източна Европа. 

Предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очакваното забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки, посочват от БНБ. Българските надзорници предупреждават, че тенденцията към повишение на лихвите ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите. 

View BG_Banks in Bulgaria_BNB_Q1_2023 on Beautiful.ai

Като стойност брутните необслужвани кредити в края на първото тримесечие са 4.1 млрд. лв., със 7.4% спад за три месеца. Заради намалената им стойност са намалели и обезценките на банките. Кредитирането като цяло обаче продължава ръста си. Брутният кредитен портфейл се е увеличил с 2.7% през първото тримесечие, до 88.4 млрд. лв. Най-сериозен ръст има при кредитите за финансови предприятия – с 12.3%, при заемите за домакинства увеличението е с 3.1%, а при тези за нефинансови компании, т.е. реалната икономика, има само 1.2% повишение за тримесечие. 

От БНБ успокояват, че текущите капиталови съотношения на банките са значително над минималните. Нивото на покритие на необслужвани кредити с обезценка се е подобрило през първото тримесечие. Степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата им обезценка се е повишила до 50.2% през март, при 49.2% към края на 2022 г. От началото на тази година антицикличният капиталов буфер за местни рискови експозиции беше повишен до 1.5%, а от октомври ще стане 2%. От доклада става ясно, че анализаторите се притесняват от промени в обема и структурата на депозити, предизвикани от влошено финансово състояние на предприятията и домакинствата.

Още новини четете тук.