Vienna Initiative: Необслужваните кредити в Централна и Източна Европа отбелязват нов исторически минимум

Най-голямо намаление като абсолютна стойност е отбелязано в Полша
Най-голямо намаление като абсолютна стойност е отбелязано в Полша

Необслужваните кредити в региона на Централна и Югоизточна Европа отбелязват нов исторически минимум, става ясно от данните, публикувани от групата за анализи Vienna Initiative. Анализаторите посочват, че просроченият дълг продължава да намалява, въпреки икономическите затруднения през последната година. Общо за региона спадът в обема необслужвани кредити е с 10% до 27.4 млрд. евро за цялата 2022 г. Така нивото на просрочени вземания вече е само 2.3% от активите на банките. Тенденцията от първата половина на 2022 г. за рекордно ниски нива на необслужваните кредити продължава до нови минимуми и към момента те са на най-ниското си равнище, откакто през 2016 г. започва публикуването на мониторинга. 

През първото полугодие на тази година най-големият спад на просрочените заеми е бил в Латвия, Хърватия, Босна и Херцеговина и в Полша. Най-голямо намаление като абсолютна стойност е отбелязано в Полша – с 9.4 млрд. евро или 14.8% (виж графиката). България все още е в групата на държави с ниво на необслужвани кредити, което е двойно или по-голямо спрямо средното в региона – 4.6%. Другите такива държави са Унгария, Албания и Босна и Херцеговина.

View BG_VIenna Initiative_NPL Monitor_H1_

Според мониторинговия доклад банковият сектор в ЕС и в граничните с него държави от Централна, Източна и Югоизточна Европа остават стабилни и издържливи. Като цяло качеството на банковите активи в региона все още не показва значими признаци на влошаване, въпреки края на безпрецедентните нива на правителствени помощи, свързани с COVID-19 и предизвикателната макроикономическа среда. Все пак докладът предупреждава, че в повечето държави активите остават уязвими.

Постоянният макроикономически натиск, включително високата инфлация и лихвите, комбинирани с прогнозите за нисък икономически ръст в много области, водят до стрес за много класове активи, смятат експертите от Vienna Initiative. Като цяло в региона средното ниво на покритие на необслужваните кредити се е повишило за година с 1.8 процентни пункта до 65.2% в края на 2022 г.

За същия период се е увеличила разликата между заемите от Етап 2 и тези от Етап 3 в 11-те най-нови държави-членки на ЕС. Кредитите от Етап 2, които са в риск да станат просрочени, се увеличават и към края на 2022 г. вече са 12.15%, с почти цял процентен пункт ръст за година. Разликата между намаляващите просрочени заеми (класифицирани като такива от Етап 3) и тези в риск предполага, че увеличеният дял на длъжници във временно затруднение може да се превърне в нов натиск върху качеството на банковите активи, предупреждават от Vienna Initiative. 

Една от малкото държави с ръст на необслужваните заеми е Украйна – там ръстът им е с 11.6 млрд. евро, до над 38% от банковите активи. Кипър и Гърция, някога водещи в просрочията, продължават да отчитат спад. В Гърция основната причина е продажба на вземанията към специализирани компании. 

Още новини четете тук.