Бизнесът на АСВ расте все по-устойчиво

Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), част от норвежкия B2Holding, продължава да разраства бизнеса си и запазва водещи позиции в сектора на изкупуване на задължения в България.

През 2017 г. АСВ увеличава приходите си с 18% до 22.3 млн. лв. при печалба от 6.17 млн. лв., сочи годишният й отчет. Активите на компанията нарастват три пъти до над 62 млн. лв. като ръстът им се дължи на придобитите от дружеството портфейли с необслужвани банкови и небанкови заеми – агенцията е сред най-активните на пазара в това отношение. От старта на дейността си в края на 2010 г. до момента АСВ е изкупила повече от 520 хил. задължения, а брутният й портфейл в момента надхвърля 810 млн. лв.

Според данните на Асоциацията на колекторските агенции в България през изминалата 2017 г. в страната са изкупени необслужвани заеми за малко над 770 млн. лв. – с около 14% по-малко спрямо 2016 г., когато са реализирани сделки за 900 млн. лв. Тази година се предвижда силен ръст предвид заявените намерения от страна на част от банките да се освободят от натрупани през предходни периоди просрочени кредити. Двигател на растежа се очаква да бъде сегментът на обезпечените фирмени заеми, който е в подем. Прогнозата на АСВ е през 2018 г. да бъдат изкупени задължения за над 1.7 млрд. лв. Само през първия месец на 2018 г. в рамките на една сделка беше реализиран близо една-трета от този обем.

Прогнозата ни за пазара през тази година е оптимистична. Имахме силно начало на годината с продажба на портфейл, чиито номинал доближи половин милиард лв., а няколко месеца след това бяха организирани търгове за нови 700 млн. лв. Вярваме, че 2018 година ще е рекордьор с обеми за над 1,5 – 1,7 млрд. лв. по данни към момента, а съвсем възможно е да докоснем и границата от 2 млрд. лв.”, коментира Димитър Бончев, директор бизнес развитие на АСВ.

АСВ продължава да разраства бизнеса си и в Румъния, където работи под името DCA S.R.L. Брутният портфейл на румънското подразделение на АСВ надвишава 280 млн. евро, а придобитите от него отделни дългове са 550 хиляди. Основният тип задължения, които агенцията изкупува на румънския пазар, са по необезпечени потребителски кредити за по-малки суми, откъдето идва и разминаването с българския пазар, на който броят на придобитите дългове е по-малък при значително по-голям размер на управлявания портфейл.