Успехът изисква HR инвестиции

nina-stancheva-za-uspehaKорпоративната култура не трябва и не може да се налага на думи – тя се живее, категорична е Нина Станчева, изпълнителен директор на „Агенция за събиране на вземания“ EАД, част от норвежката B2Holding
НИНА СТАНЧЕВА е изпълнителен директор и един от създателите на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (АСВ), една от водещите компании в изкупуването на вземания в България и Румъния, която през 2016 г. беше придобита от норвежката B2Holding. Има солиден опит в управлението на необслужвани задължения. Завършила е търговия в УНСС.

Госпожо Станчева, как пренасяте финансовите успехи, които постигате на един много труден пазар, в полето на развитие на човешкия капитал?

– Водещата ни позиция в сектора отразява добрата кохезия между удовлетворени клиенти и служители. Вярваме, че добрият екип може да „управлява кораба“ умело във всяка посока. Затова и след инвестицията на B2Holding в компанията следваме стратегия за разрастване на екипа. Влагаме в обучения на служителите си, грижим се за баланса между личния и професионалния им живот, осигуряваме постоянен ръст на доходите и социалните им придобивки, държим на етичните норми на работа. Работим заедно по изграждането на корпоративна култура, която обединява уникалността и емоциите на всеки един в офисите ни. Успехът се дължи на инвестициите в човешкия потенциал.

След като „Агенция за събиране на вземания“ беше придобита от норвежкия лидер B2Holding, как се промениха HR политиките и перспективите за развитие пред българския екип?

– Придобиването ни от B2Holding е висока оценка за постигнатото в „Агенция за събиране на вземания“. Вярваме, че всеки един от нас ще продължи да полага усилия и професионализъм. В този смисъл HR политиката ни ще запази посоката си, но различното е, че всички ние ще изразяваме идеите и мечтите си в една мултикултурна среда, която носи със себе си и много предизвикателства, и предимства. Досегът до ново ноу-хау, обменът на опит и знания и проектите зад граница са част от новите възможности. Перспективите са строго положителни.

С каква нагласа хората ви идват на работа и съответно с какво самочувствие си тръгват в края на деня?

– Нашият мениджмънт има водеща роля в създаването на ярък пример и хармонична среда от ценности. Ръководителите са движещата сила на промяната в компанията ни и най-добрите посланици на нашата култура. Защото корпоративната култура не трябва и не може да се налага на думи – тя се живее. Със своите действия и отношение мениджърите дават пример и вдъхновяват останалите. Осъзнаваме, че всяка промяна е предизвикателство, но пък неизбежна, за да има прогрес и движение напред. Това стимулира хората, които допринасят за развитието на АСВ. По-голяма част от колегите принадлежат към поколението Y, при което основният устрем се подхранва от желанието за бързо израстване. В условията на мултикултурна среда това движение напред и нагоре е възможно с още по-бързи темпове.

Какъв е профилът на служителите, които работят при вас, и какви кадри търсите?

– Отдадени, любознателни и амбициозни. С голяма част от служителите ни градим историята на АСВ от самото начало. Чрез механизмите на вътрешно израстване те минават през различните йерархични нива, което им позволява да задълбочават познанията си за дейността и нейните специфики, както и да натрупат ценен опит. Членовете на екипа ни са адаптивни, успешно управляват промяната, носители са на определена организационна култура и споделят една религия – личният принос и успех на всеки един допринася за успеха на компанията.

Източник: сп. Мениджър