Страните с най-проблемни кредити в Европа

България подобрява представянето си по дял на необслужваните банкови кредити и вече не е сред най-лошо представящите се страни в Европа по този показател, става ясно от официална статистика.

В края на първото тримесечие на 2018 г. делът на просрочените заеми в банковата система в България достига малко над 9.5%, което отрежда на страната седмо място по показателя. Начело е Гърция с над 45% лоши кредити, следвана от Кипър и Португалия. Макар и на четвърто място, Италия продължава да е най-горещия пазар за придобиване на проблемни банкови заеми заради големите обеми. В проблемната зона попадат още Ирландия и Словения. Независимо от успехите си в борбата с необслужваните банкови заеми, България и Румъния (6.16%) все още не могат да ги намалят до средноевропейските нива от 5%.

[infogram id=“f1ef9d2b-0c4b-4c89-bcca-dc29566a97ee“ prefix=“4RU“ format=“interactive“ title=“deals“]

Тенденцията в България все пак е положителна и устойчива – към края на юни делът на лошите заеми спада до 9.44%, сочи актуалната статистика на БНБ. Подобрение има както при фирмените, така и при потребителските заеми. Единствено при жилищните кредити има известно влошаване. 

Към края на юни 2018 г. необслужваните фирмени кредити  намаляват до 5.56 млрд. лв. при 6.79 млрд. лв. преди година.

В сегмента на потребителските кредити за три месеца необслужваните заеми се понижават до 688.7 млн. лв. от 705.1 млн. лв., а при жилищните кредити се наблюдава увеличение до 725.6 млн. лв. в сравнение с 593.4 млн. лв. към края на март 2018г.

Италия и Гърция остават най-горещите пазари в Европа за компаниите за изкупуване на несъбрани дългове със съответно 10.8% и 45.3% дял на лошите заеми. И докато в Италия ситуацията изглежда по-оптимистична (0.3% подобрение за първото тримесечие на 2018), то в Гърция проблемите се задълбочават. Лошите кредити в страната достигат близо 100 млрд. евро или около 10% от всички необслужвани заеми в еврозоната.