Спадът на необслужваните заеми няма да облекчи условията за кредитиране в еврозоната

Нивото на необслужвани кредити има слабо влияние върху изискванията и стандартите за отпускане на кредити, показва проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), проведено между 13 декември 2021 г. и 11 януари 2022 г. На банките е зададен въпрос за влиянието върху корпоративните кредити, както и върху тези за домакинства, за период от цялата 2021 г. и за очакванията за първите три месеца на тази. Проучването обхваща 152 банки от държави в еврозоната. 

Според изследването кредитните стандарти остават почти без промяна за ипотечни заеми, докато банките отчитат умерено облекчаване на условията за потребителски заеми през четвъртото тримесечие на 2021 г. Толерантността към риска и конкуренцията като цяло не са имали влияние върху изискванията към домакинствата. За първото тримесечие на тази година обаче се очаква затягане на изискванията за ипотечно кредитиране и облекчаване на тези за потребителски заеми. Като цяло очакванията са ръстът в търсенето на всякакви заеми за домакинствата да продължи.

Кредитните институции са обявили слаба зависимост между нивото на необслужвани заеми (NPLs) и изискванията към корпоративните клиенти през втората половина на 2021 г. Сходно е положението и при потребителските заеми, а при ипотечните условията са леко облекчени през второто полугодие на миналата година. В последните години нивата на необслужвани кредити почти непрекъснато намалява в почти всички европейски държави и в частност – на тези в еврозоната. 

Банките обаче не желаят да облекчават условията, независимо от намалението на NPLs. Те оправдават това с натиск, свързан с надзорни и регулаторни изисквания, както и на намалена толерантност към риска, се казва в изводите от проучването. Разходите,  свързани с капиталовите изисквания, операциите по изчистване на балансите, достъпът им до пазарно финансиране и ликвидността продължават да има слаб ефект върху условията за кредитиране. 

За първата половина на 2022 г. банките от еврозоната очакват нивата на необслужвани кредити да нямат забележим ефект върху кредитните стандарти за всички категории заеми. В същото време е възможно изчистването на балансите да доведе до леко облекчаване на някои стандарти, става ясно от доклада. 

Още новини четете тук.