Расмус Хенсон: Очаквам банките в България да извадят лоши кредити за 1 млрд. евро

interview-rasmus-hensonДиректорът в норвежката B2Holding, която през лятото купи втората по големина колекторска компания в България, пред „Капитал“

Какво е мястото на българската придобивка в бизнеса ви? Как тя се вписва в това, което прави B2Holding?

– Сърцевината на нашия бизнес е събирането на задължения и покупката на портфейли с лоши кредити. Започнахме в региона на северните скандинвски страни, след което се развихме в балтийските републики. Разглеждахме възможности за експанзия в Югоизточна Европа и Западните Балкани, като вече имахме няколко придобивания в региона, както и покупки на портфейли в Хърватия, Сърбия, Словения и Черна гора. Придобихме втората по големина компания за събиране на вземания в Полша Ultimo. Придобихме и голямо портфолио от Hypo Alpe Adria, както и портфейл с необслужвани ипотечни кредити в Румъния.

Hypo продават портфолио и в България. Интересувате ли се от него?

– Не бих могъл да отговоря, тъй като сме публично търгувана компания и такъв тип информация се разкрива по специален начин.

А как българската АСВ попадна на радара ви за придобиване?

– Това беше структурирана продажба. С нас се свърза наетият консултант по сделката. Както казах, тази година беше много добра за стратегията ни за експанзия в Югоизточна Европа и търсенето на позициии на развиващи се пазари, които са във фазата на растежа.

Какво показват анализите ви за нашия пазар – колко по-добра е възвращаемостта, която дава, особено при канализиране на евтините пари от Европа?

– Възвръщаемостта е сходна с тази в останалите балкански страни. Всичко зависи от цената, на която могат да се придобиват портфейли от вземания, както и от нивото на компетентност на специалистите в индустрията. Но като цяло нивото на възвращаемост е задоволително.

Знаете ли дали и други международни играчи в този бизнес гледат към България с намерение да стъпят на пазара?

– Не е изключено. Възможно е да се появат още скандинавски компании. В страната вече има германски инвеститори в нашия сектор.

А вие приключихте ли с придобиванията в България или има потенциал за по-сериозно окрупняване на дела?

– Ние придобихме втората по големина компания на пазара, която има бизнес и в Румъния. На този етап нямаме планове да консолидираме повече.

Смятате ли да реорганизирате по някакъв начин дейността на АСВ?

– Това е една млада, но доста добре разработена компания, в която няма нужда от преструктуриране. Може би малко фина настройка. Впечатлени сме от това колко способни хора има в организацията не само в България, но и от екипа в Румъния. С Нина Станчева и Мартин Деспов (основателите на компанията, бел. ред.) се работи отлично.

Какво очаквате като резултати от тях?

– От тях очакваме да помогнат да осъществим стратегията си да изградим капацитет за събиране на всякакъв вид задължения – потребителски необезпечени, потребителски обезпечени, корпоративни, дългове на малки и средни предприятия.

Как очаквате да се развие пазарът на вземания в България през следващата година? Банките ли ще бъдат двигателят?

– Очевидно е, че банките не са започнали много активно да продават портфейли от лоши кредити. Разбира се, имаше проверка на качеството на активите през това лято, видяхме няколко продажби и бих предположил, че те ще започнат да предлагат по-активно. Компаниите за потребителски финанси са другият двигател, който засега произвежда болшинството от вземания, по които се работи.

Какво очаквате да предложат на пазара догодина?

– Личното ми очакване е да се предложат за продажба портфейли с лоши кредити на стойност между 500 млн. и 1 млрд. евро.

А какъв е капацитетът на колекторските компании да изкупят такъв обем вземания? При вас конкретно как стои въпросът?

– Ние наскоро емитирахме облигации за 175 млн. евро, така че към днешна дата имаме значителен капацитет за инвестиране. Не мога обаче да ви кажа колко точно можем да насочим към България, но амбициите са значително да увеличим бизнеса си тук.

Кой инвестира във вашите облигации?

– Нямам справка за инвеститорите, но мога да ви кажа кой инвестира в нашя капитал. Ние бяхме листнати на борсата в Осло през юни и акциите ни бяха придобити основно от институционални инвеститори от скандинавските страни, Великобритания, САЩ и Полша.

Не ви ли притеснява правната несигурност в България?

Знам, че това е проблем и въпросът беше повдигнат от консултанта ни по време на дю дилиждънса. Но в нашия бизнес засега юридическите казуси опират до дребни искове в съда, при които не очакваме да се сблъскваме с проблеми. Ако не бъде решен, този проблем би ни въздействал, когато започнем да събираме корпоративни заеми с обезпечения.

Имахте ли някакви спънки в процеса на сделката?

– Не. Много конструктивно протече процесът по одобрение на сделката от БНБ. Намираме, че е много добър моделът в България, при който този бизнес се контролира по някакъв начин от регулаторна институция. Това е добра практика.

Интервюто взе Гергана Михайлова
Източник: Капитал