Лошите и преструктурирани ипотечни заеми намаляват забележимо при пореден силен ръст на кредитирането

Кредитният портфейл на българските банки расте силно и през април, а делът на необслужваните и преструктурирани заеми на домакинствата намалява, става ясно от паричната статистика на БНБ към април. 

Специално при ипотечното кредитиране има забележим спад на просрочените заеми като абсолютна стойност. Засега данните опровергават страховете, че ниските лихви и лесният достъп до жилищни кредити могат да доведат до проблеми с погасяването им. 

Леко увеличение на проблемните заеми има в сегмента на бизнес кредитите.  Към 30 април българските банки са отпуснали общо над 86 млрд. лв. заеми, от които 45.5 млрд. лв. са кредити към нефинансови компании от реалния сектор и 40.85 млрд. лв. за домакинствата. Ръстът на годишна база е съответно 8.6% и 18.6%.

 

Паричната статистика на БНБ се публикува на месечна база и е възможно да се разминава с данните от тримесечната статистика на банковия надзор. Необслужваните и преструктурирани бизнес заеми са 8.45% от всички, без да са включени овърдрафтите. Това е с 0.10 процентни пункта над нивото от април миналата година. Като абсолютна стойност проблемните заеми са нараснали с близо 10% за година, макар че в последните два месеца се наблюдава спад.

При потребителските заеми за домакинствата има спад на необслужваните и преструктурирани – и като дял, и като абсолютна стойност, като към момента те са малко над 5% от общия кредитен портфейл. Ипотечните, които в последните месеци са най-дискутирани заради силния им ръст, регистрират отчетливо подобрение – проблемни са по-малко от 1.2% от общата стойност, като спадът им в абсолютна стойност за година е 15.6%.

За пореден месец е достигнат рекорд в общия стойностен обем на кредитирането, като най-забележим е ръстът на корпоративните кредити за нефинансови компании и на ипотечните към домакинствата (виж графиката).  В сектора на реалната икономика кредитирането през април е нараснало с малко повече от процент спрямо март и с 8.6% на годишна база. 

По-голям е ръстът на потребителските заеми за домакинства – често такива се отпускат в допълнение към ипотечните кредити и затова при ръст на заемите за покупка на жилище, нарастват и потребителските. През изминалите месеци някои икономисти предупредиха, че кредитирането в България расте прекалено бързо, най-вече в сегмента на ипотечните заеми, което е предпоставка за балон на имотния пазар.

Засега опасенията за проблеми при изплащането на кредитите остават напразни, а конкуренцията и високата ликвидност в банковата система продължават да поддържат лихвите рекордно ниски. Съвсем скоро, БНБ излезе с няколко препоръки към търговските банки да правят по-добра преценка на клиентите си, които искат да изтеглят заем.

Още новини четете тук