Необслужваните кредити в еврозоната паднаха до шестгодишен минимум

Поредно понижение в нивото на необслужваните кредити показват данните на Европейската централна банка (ЕЦБ), които обхващат портфейлите на финансовите институции от еврозоната и контролираните директно от ЕЦБ. Към края на юни 2021 г. само 2.32% от кредитите им са били просрочени, при 2.54% в края на март. Това е най-ниското им ниво откакто ЕЦБ публикува такава статистика – второто тримесечие на 2015 г. 

Понижението е едновременно заради спад в стойността на необслужваните кредити и заради цялостно повишение на кредитния портфейл, отбелязват от ЕЦБ. Като абсолютна стойност просрочените заеми намаляват с 33 млн. евро до 422 млрд. евро. 

В отделните държави делът им варира в широки граници – под 1% в Люксембург до близо 15% в Гърция. Кипър и Португалия също имат доста над средните нива, докато Германия, Литва, Естония, са под тях (виж графиката). 

 

През второто тримесечие на тази година общите кредити и аванси, свързани с мерките за COVID-19, са намалели до 548 млрд. евро. Това е 11.5% спад спрямо първото тримесечие. Намалението идва от заемите с неизтекли мораториуми, които вече са малко над 100 млрд. евро, почти двоен спад спрямо март 2021 г. С минимална промяна остават новите заеми, отпуснати по гарантирани от правителствата мерки в подкрепа на пострадалите от COVID – кризата. 

Като цяло ЕЦБ определя финансовото състояние на банките като добро, имайки предвид показателите им. Възвращаемостта на капитала съвсем леко се понижава, оперативните приходи също са спаднали – с 5 млрд. евро до 123 млрд. eвро. Независимо от това, общите нива на възвръщаемост на капитала на значимите финансови институции в Европа продължава да е над нивата от миналата година, отбелязват от ЕЦБ.

Oще новини четете на theagency.bg.