Голямото предизвикателство: Как гръцката Piraues Bank намали проблемните си кредити от 54% на 6%

Христос Мегалу, изпълнителен директор на банката

В продължение на години гръцката финансова система е синоним на криза, а банките се борят с огромни по стойност проблеми заеми, много от които не са погасявани от години. Постепенно натрупаните необслужвани заеми започнаха да намаляват и статистиката отчита това – по данни на Европейският банков орган (European Banking Authority) през септември 2016 г. е бил пикът на необслужваните кредити за гръцките банки – 47.1% от общия им портфейл. 

В доклада си, обхващащ период от четири години – от юни 2015 до юни 2019 г., EBA посочва, че намалението в следващите месеци и години е слабо като дял от портфейлите. През март тази година спадът вече осезаем – едва 4.7% необслужвани кредити, с 2 процентни пункта намаление за 12 месеца. 

Гръцката Piraeus Bank изпъква със солидно намаление само за година, пише финансовото издание The Banker. Тя е сред банките с най-проблемни портфейли. Когато изпълнителният директор Христос Мегалу поема поста през 2017 г., той знае, че приема най-голямото предизвикателство в над 30-годишната си банкова кариера, разказва Анита Хаузер от The Banker. По това време необслужвани са 54% от кредитите, отпуснати от банката. Това са около 35 млрд. евро като стойност. Мегалу споделя, че в продължение на шест години екипът им е работил много, за да намали това число до 2.5 млрд. евро – едва 6% от кредитния портфейл. Надеждата му е към края на годината този дял да падне до около 4%. 

По думите на Мегалу най-голямото предизвикателство е било да убедят регулаторите и пазара, че стратегията им ще даде резултат. Паралелно с намалението на просрочените заеми се повишава и пазарната оценка на Piraeus Bank – само преди година капитализацията е била 1.1 млрд. евро, а сега е около 4 млрд. евро. Изпълнителният директор изрежда няколко фактора, които са им помогнали да се справят с проблемните заеми. Един от тях е разбирането за мащаба на проблема и начинът да го управляват. Така Piraeus става първата гръцка банка, която прави продажба на необслужвани заеми, като използва недвижими имоти за обезпечение (collateral). Наричат проекта си Amoeba, защото е първият, в който гръцка банка продава обезпечени вземания. Това става през октомври 2018 г., като цената е 30 евроцента за 1 евро брутен дълг в сделка за 1.5 млрд. евро. 

Цената изглежда добра, като се има предвид, че преди товa Unicredit Bulbank прави по-голяма сделка, но за 12-15% от брутната стойност. Сделката на Piraeus насочва вниманието на големи международни фирми за събиране на вземания. Следват нови продажби, включително и чрез заплащане с акции на общи компании, създадени съвместно между дружества за събиране на вземания и банката. Сделките позволяват на Piraeus Bank да спечели достатъчно доверие, за да пласира емисии облигации, а след това и нови акции. 

Като част от плана за преструктуриране, договорен с Европейската комисия, банката поема ангажимента да излезе от участието си на пазарите в шест други балкански държави (едната от тях беше България). 

През 2022 г. Piraues успява да завърши годината с печалба, а вече има и 58 млрд. евро привлечени депозити – най-високата стойност за цялото съществуване на банката. Като част от стратегията за бъдещ растеж Piraeus планира да подкрепи зелени проекти, както и възможности за инвестиции и спестяване на домакинствата извън традиционните депозити. За по-добрата продуктивност на работа е помогнало и рационализиране на процесите, заедно с дигитализация. 

Още новини четете тук.