Една трета от европейците не могат да посрещнат неочаквани финансови разходи

Близо една трета от европейците се затрудняват с посрещането на неочаквани финансови разходи, показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. В отделни държави има подобрение през 2020 г. спрямо 2019 г., показват данни на Euorostat, които обаче са частични за някои държави, а за други все още липсва информация. На пръв поглед изненадващо на фона на кризата, но в рамките на ЕС има държави, в които миналата година е донесла спад на хората, които имат трудности с неочакваните разходи. Сред тях са както страни от Западна и Централна Европа, така и такива от Югоизточна – Словакия, Словения, Хърватия, Кипър. 

България е сред държавите, в които този показател е над средното за ЕС – 36.5%. Според непълните данни за 2020 г. цели 43.5% от българите не биха могли да се справят с неочаквани разходи. Страната се нарежда на първите места по влошаване на този показател през 2020 г. спрямо 2019 г. Все пак има значително подобрение в сравнение с 2017 г., когато непредвидените разходи са били проблем за над половината от населението. Сходна e тенденцията в много други европейски държави.

През 2019 г. малко под една трета (30.9%) от населението на ЕС е било в невъзможност да посрещне непредвидени финансови разноски. Повече от 40% от европейците в шест държави не могат да си позволят непредвидени разходи, като най-високият дял е в Хърватия – близо 52%. За сравнение – в Малта е най-малък делът на хората в затруднение – малко над 15%. 

В Хърватия има напредък в последните години и вече под половината граждани на страната имат трудности при неочаквани разходи, сочат предварителни данни на европейската статистика. Сходна тенденция е имало и в България – рязко подобрение се отчита след 2017 г. Това е последната година, в която над половината българи споделят за затруднения да посрещат непланирани финансови разходи. През следващата година делът им е паднал под една трета, но оттогава отново се повишава. 

Държавите, включени в изследването на Eurostat, се различават по специфичните разходи за живот, в това число и финансовите. България, наред с Румъния, има много ниски относителни разноски за живот, показват данните на Eurostat. На обратния полюс са скандинавските държави, където също има значителен дял хора в затруднения, но на фона на доста по-високите разходи за енергийни носители, вода, храна и жилища.

Още новини четете на theagency.bg.