Банките в България са затегнали условията за отпускане на кредити заради повишен риск

Банките в България са затегнали условията за кредитиране и на домакинства, и на фирми, а в същото време слабо са разхлабили условията по някои от потребителските заеми. Това показва последният брой на периодичното издание “Икономически преглед”, публикувано от БНБ. Според анкетата, проведена от Централната банка, през първото тримесечие на тази година са затегнати стандартите за отпускане на фирмени и жилищни кредити в сравнение с последното тримесечие на 2021 г. При заемите за потребление, отпускани от банките, има слабо разхлабване, отбелязват от БНБ. 

Най-силно затягане на условията по фирмени кредити засягат премията за по-рискови заеми. Според доклада при кредитите за домакинствата затягането е по отношение на начисляваните такси и комисиони, както и на изискванията за обезпечение. 

Пример за последното е условието за максимален размер на месечния доход, който да остава на разположение след плащането на вноските по всички кредити на клиента. Друго изискване за обезпечение при ипотечното кредитиране е ограничението на банките да отпускат ипотечни заеми, които покриват най-много до 70-80% от пазарната оценка на имота, а в някои случаи дори и по-малко. В предходни години, при някои банки клиенти с добра кредитна история можеха да получат до 90% от оценката на имота. С покачващи се цени на жилищата на практика имаше случаи финансирането да стигне близо до 100% от покупната цена. 

View BG_BNB_Loans_2022 on Beautiful.ai

Според анализа на БНБ основно влияние в посока затягане на кредитната политика – стандарти и условия, са оказали повишената оценка на риска и по-ниската склонност на банките да поемат риск. Съществено значение имат понижената оценка за платежоспособност на кредитополучателите, макроикономическата среда, бизнес климатът в отраслите, които имат голям дял в кредитния портфейл, както и по-високия риск, свързан с обезпечението. 

Високата ликвидност и конкуренцията в банковия сектор, заедно с обема и ниската цена на привлечените пари са действали в обратна посока – към облекчаване на кредитирането. Депозитите в банките в България продължават да нарастват, но темповете на ръст се забавят в последните тримесечия (виж графиката). Все пак банките разполагат със значителен ресурс, доскоро с нулеви или поне привлечен с ниски лихви, което означава наличие на повече средства, които да се раздават като кредити. 

Фирмите са търсили кредити заради нуждата от оборотни средства и натрупване на запаси. От друга страна домакинствата са привлечени от все още ниската цена на заемите, търсене на стоки за дълготрайна употреба и такива за текущо потребление, както и финансиране на потребителски разходи с ипотечни заеми. Повишеното търсене на жилищни кредити тази година е провокирано от нуждите от покупка на първо и на допълнително жилище, рефинансиране на стари заеми, както и перспективите пред жилищния пазар. Макар мнозина икономисти и дори самата БНБ да изразяват опасения от спад в цените на имотите, покупката на имот все още се възприема като перспективна инвестиция в България. 

Още новини четете тук