БНБ предупреждава за риск от забавени плащания по банковите кредити

Рисковете пред кредитните портфейли на банките в България нарастват, независимо че затягането на паричната политика засега се пренася върху лихвите бавно, сочи последният доклад на БНБ “Банките в България”. При високата ликвидност на банковата система лихвените проценти по депозитите не се променят чувствително на фона на ръста им в еврозоната. От БНБ отбелязват, че заради покачването на референтни индекси се оскъпяват кредитите за нефинансови предприятия. При домакинствата засега няма затягане. 

Според данните на БНБ през второто тримесечие на годината обемът на необслужваните кредити е намалял слабо при разнопосочни изменения в отделните сегменти на общия кредитен портфейл. Така например в сектора на домакинствата има отписвания, а при корпоративните за реалния бизнес – увеличение на необслужваните. 

През второто тримесечие на годината брутният кредитен портфейл на банковата система е нараснал с по-висок темп спрямо първото – от 2.8% ръстът достига 3.7%. Забавя се обаче спадът в дела необслужвани кредити – за три месеца те са намалели с едва 0.2 процентни пункта до 4.5% от всички (виж графиката). 

View BG_Banks in Bulgaria_BNB_Q2_2023 on Beautiful.ai

Качеството на банковите активи се подобрява, благодарение на събирането на вземания, отписванията и продажбата им, става ясно още от доклада. Общият кредитен портфейл на банките в края на юни достига 108 млрд. лв., с 6.3% повече спрямо март. Най-голям е ръстът на отпуснатите заеми за домакинствата, както и корпоративните за нефинансовия сектор. 

Способността за навременно обслужване на задълженията по заемите може да отслабне заради колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очакваното забавяне на външното търсене, предупреждава БНБ. Това ще доведе до ръст на необслужваните заеми и повече разходи за обезценки. Глобалната тенденция на повишаване на лихвите ще повлияе на финансовото състояние на кредитополучателите, се казва още в доклада. Препоръката на централната банка е кредитните институции да се придържат към консервативна политика и да провизират адекватно, като планират вероятност от изостряне на икономическите рискове и негативни тенденции. 

От началото на 2023 г. е налице намаление на обема на кредитите във фаза 2 (официално все още не са просрочени над 90 дни, но има риск да станат необслужвани), като независимо от това делът им се запазва на относително високо равнище. 

Още новини четете тук