Бизнесът в България е сред най-притеснените в Европа от просрочените плащания

NPLs in the EU are diminishingБългарските компании са сред най-притеснените в Европа, че просрочените вземания ще доведат до сериозна загуба на приходи, става ясно от Европейския доклад за разплащанията 2020. Той се базира на данни от проучване, направено сред почти 10 хил. фирми в 29 европейски държави в периода между февруари и май т.г.

Близо половината от компаниите в България (49%) смятат, че забавените плащания ще се отразят негативно на приходите им. Това е сред най-високите стойности по този показател сред участващите в допитването държави от ЕС. Сходни на България притеснения има още бизнесът в Босна и Херцеговина, Швейцария и Сърбия. Средната стойност на този показател за малкия и средния бизнес в Европа е 32%.

Потребителите и фирмите с финансови затруднения ще бъдат едно от трите предизвикателства в сферата на разплащанията през следващата година, която също ще бъде белязана от кризата, предизвикана от коронавируса. На Стария континент най-сериозно притеснени от това са фирмите в Южна Европа – 53% от всички анкетирани споделят това мнение. За Европа средната стойност на този показател е 38%.

Почти всяка шеста от 10 компании в Южна Европа (57%) прогнозира, че в следващите 12 месеца ще се повиши рискът от ръст на забавените междуфирмени плащания.

На общоевропейско ниво 43% от анкетираните са на мнение, че ще се увеличи рискът длъжниците на компаниите да закъсняват с плащанията или изобщо да не погасяват задълженията си през следващата година, а 19% очакват забавените плащания да се увеличават значително. Данните в Европейския доклад за разплащанията 2020 показват драстичен обрат в нагласите спрямо миналата година, когато едва 16% от компаниите на Стария континент са очаквали проблеми със забавени плащания. Рязката промяна се дължи на безпрецедентната криза, предизвикана от коронавируса.  

В същото време българският бизнес не е много песимистично настроен по отношение на последствията за икономиката от коронакризата. Според данните в публикуваното по-рано специално издание на Европейския доклад за плащанията 2020 само една- трета от българските компании (33%) смятат, че рецесията е неизбежна в страната, докато в Европа с подобни очаквания за своите икономики са средно над половината от респондентите (56%). По-оптимистичен от българския е само хърватският бизнес (27%), а най-големи притеснения имат фирмите в Италия (83%), където епидемията от COVID-19 се разпространи с най-голяма сила през пролетта.

В условията на криза значителна част от европейските компании разчитат на плащания от източници в чужбина и те отчитат сериозен ръст, сочат данните в Европейския доклад за разплащанията 2020. По този показател България е на пето място, като 33% от приходите на фирмите в страната идват от чужбина. За сравнение през 2019 г. този показател е бил 17.2% и България се е нареждала на трето място сред държавите на Стария континент.

Година по-късно България вече е на пето място, макар че процентът на плащания от задгранични източници е нараснал почти двойно. По този показател преди страната ни се нареждат Босна и Херцеговина (36%), Ирландия (36%), Хърватия (35%) и Словения (34%). Средното ниво на чуждестранни приходи за европейските компании е 25%. Най-малко плащания от чужбина са извършени в Словакия (14%) и в Белгия (15%). За миналата година средният за компаниите в Европа процент на приходи от чужбина е бил едва 10.7%. Вижте още любопитни данни в слайдовете 👇.