B2Holding отбелязва рекорди в последното тримесечие

Норвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на вземания (АСВ), продължава със силното си представяне и през четвъртото тримесечие на 2018 г. Ръстът се подхранва и от рекордно високото ниво на събрани вземания, показва отчета.

Холдингът започна ново стратегическо джойнт-венчър партньорство, с което управлява активи и се възползва от платформи, с които се постига икономия от мащаба по събирането на вземания. B2Holding продължава да работи за подобряване на оперативната си дейност, в резултат на което себестойността при събирането на задължения е намаляла с 4 процентни пункта в последната година, до 25%. Мениджмънтът уверява, че има потенциал разходите да спаднат още в бъдеще. Спадът в разходите се дължи на няколко причини – ефективност в оперативната работа, ефектът на големите обеми и икономия от мащаба.

Оперативната печалба на B2Holding за четвъртото тримесечие достига 33.5 млн. евро (326 млн. крони), 8% ръст в сравнение със същия период на 2017 г. Придобитите вземания за периода, включително по джойнт-венчър партньорства, достигат абсолютен рекорд от 120 млн. евро, с 62% ръст на годишна база. Общите приходи на групата са нараснали с 21% до 77.4 млн. евро.

Печалбата след данъци се увеличава за цялата 2018 г. до 66.7 млн. евро, с 37% ръст спрямо 2017 г.

Стойността на придобитото портфолио в последните три месеца на 2018 г. е 151 млн. евро. За цялата 2018 г. портфолиото е нараснало значително – до 1.4 млрд. евро. Това е абсолютен рекорд за B2Holding. Основната част от придобитите вземания са в Северна Европа, като 74% от тях са необезпечени, сочат данните за последното тримесечие. В този период са направени и първите сделки в Испания и Португалия.

Като принос към печалбата преди лихви и данъци Югоизточна Европа (ЮИЕ) е донесла 17%, сочи отчета за цялата 2018 г. Приносът на Централна Европа е най-голям – 35%, Полша има 9% дял, Северна Европа – 24%, а останалите 9% са дошли от Западна Европа. България, заедно с Румъния и Гърция, е част от сегмента ЮИЕ. В този регион влизат поделенията на холдинга в България, Гърция и Румъния, а отскоро B2Holding навлезе и на пазара в Хърватия.

За последното тримесечие на 2018 г. придобитите вземания в ЮИЕ са 22.3 млн. евро, с което стойността на портфейла вземания, придобити през цялата година, надминава 215 млн. евро. За цялата 2018 г. изкупените портфейли са 145 млн. евро в региона, почти двойно спрямо 2017 г.

B2Holding продължава да се фокусира върху намалението на разходите по събиране и повишаване на ефективността. Общо 31 от най-добрите практически програми са приложени и вече дават много добри резултати. В резултат ръководството очаква да покаже още по-сериозно подобрение на ефективността и намаление на разходите по събиране на вземания.

[infogram id=“pechalba-vzemaniya-q4-1h984w17qkpz2p3?live“]

Още новини четете тук.