B2Holding увеличава значително приходите и печалбата си през второто тримесечие

Норвежкият B2Holding, част от който е българската “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, отчита близо 73 млн. евро приходи през второто тримесечие на годината, което е 10% ръст спрямо Q2 на 2020 г. Брутните събрани вземания, включващи и частта на Холдинга в SPV и джойнт-венчър партньорства, също са се повишили с 10% до 136 млн. евро.

Показателят cash EBITDA нараства с 5% спрямо Q2 на 2020 г., достигайки 95 млн. евро, а оперативната печалба (EBIT) отбелязва 39% ръст и в края на второто тримесечие на 2021 г. се равнява на 33 млн. евро. Печалбата след данъци достига 15.75 млн. евро.

B2Holding е инвестирал 21.4 млн. евро в нови портфейли през второто тримесечие. Всички инвестиции през този период са в необезпечени вземания, а половината са по рамкови споразумения. Очакваната оставаща събираемост по управляваните от холдинга портфейли e около 1.98 млрд. евро. Активността на транзакциите в индустрията остава ниска през второто тримесечие, но B2Holding наблюдава окуражаващи знаци за повече пазарна активност през идните месеци.

 

 

 

 

 

“Силното представяне, което видяхме в последните тримесечия, продължава и през април-юни. В комбинация с по-ниските разходи, второто тримесечие донесе силен паричен поток и стабилни резултати. Като следствие балансът ни е дори по-силен от първото тримесечие и сме добре позиционирани за това, което очакваме – по-активен пазар на необслужвани вземания към края на 2021 г. и през 2022 г.“, коментира Ерик Йонсен, изпълнителен директор на B2Holding ASA.