B2Holding подобрява резултатите си в Югоизточна Европа в последното тримесечие на 2021 г.

B2H в ЮИЕНорвежкият B2Holding, собственик на “Агенция за събиране на вземания” ЕАД, повишава значително финансовите си резултати в Югоизточна Европа, показва отчетът на холдинга за последното тримесечие на 2021 г. Приходи от региона са се увеличили с 30% спрямо същия период на предходната година до близо 16 млн. евро, а печалбата преди лихви и данъци – с близо 90% до 7.1 млн. евро.  

Брутните събрани вземания се увеличават значително до 18.34 млн. евро. Това е над нивото от същия период на 2020 г., като надхвърля и равнището им от предкризисната 2019 г. (виж графиката). Югоизточна Европа генерира 14% от всички близо 1.974 млрд. евро вземания, които остават да бъдат събрани. Като цяло събираемостта в холдинга се повишава значително на всички пазари през последните три месеца на 2021 г. Събраните обезпечени вземания са 122% спрямо предварително очакваните, а необезпечените се повишават двойно. 

През последното тримесечие в Югоизточна Европа са реализирани 15% от инвестициите на B2Holding в нови портфейли, почти колкото е делът и на тези, инвестирани в Северна Европа. Единствено Полша има по-голям дял на направените инвестиции за периода – там са вложени 58% от средствата за нови портфейли на холдинга. В периода октомври – декември 2021 г. дружествата от групата са инвестирали общо 54.76 млн. евро  в нови портфейли. Преобладаващата част са необезпечени вземания (включително 20% по рамкови споразумения) и само 12% са обезпечените.

Пазарът на изкупуване на просрочени вземания се очаква да бъде по-активен през тази година в сравнение с миналата. Европейският банков орган (European Banking Authority, EBA) вече прогнозира ръст в кредитирането на домакинствата в следващите 12 месеца, но съчетано с влошаване на общото качество на активите. Друга причина са изтеклите мораториуми върху кредитите, както и изискванията за покритие на загубите от необслужвани кредити, което ще стимулира банките да продават повече. 

 

View B2Holding Q4 2021 Results in SEE_BG on Beautiful.ai

Oще новини четете тук.