B2Holding очаква силен ръст в продажбите на необслужвани кредити в Европа

Югоизточна Европа, включително България, е сред водещите региони за групата за инвестиции в портфейли с просрочени задължения

Една от големите компании за изкупуване на дългове в Европа – норвежката B2Holding, очаква значителни обеми необслужвани кредити, които ще бъдат обявени за продажба през тази и следващата година. Това става ясно от презентация на ръководството на холдинга по време на специализирания семинар Carnegie Debt Purchase Seminar в края на май. 

С изтичането на мораториума за плащанията по кредитите и прекратяването на схемите за държавни гаранции в подкрепа на бизнеса и домакинствата ще наблюдаваме силен ръст на просрочените заеми. Групата ни очаква повишена активност на пазара по-късно през тази и следващата година”, коментира на форум за изкупуване на дългове Ерик Йонсен, изпълнителен директор на B2Holding.  

В Европа към декември 2020 г. кредитите, които са под мораториум или част от схеми за държавни гаранции, са на стойност 660 млрд. евро по данни на Европейския банков орган (European Banking Authority). В България към март 2021 г. заемите под мораториум са близо 9 млрд. лв. по данни на БНБ. Очакванията са тази картина да се промени и по-късно през тази и следващата година на пазара да бъдат предложени голям обем проблемни кредити.

Тенденции в изкупуването на дългове в ЮИЕ

B2Holding е сред водещите инвеститори в изкупуването на просрочени задължения в Югоизточна Европа (ЮИЕ), в това число и в България, където оперира чрез Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ). През кризисната 2020 г., белязана от предизвикателства и препятствия заради пандемията от COVID-19 и сериозни ограничения в инвестициите, норвежкият холдинг е вложил малко над 163 млн. евро в нови портфейли с необслужвани дългове в Европа, показва консолидираният отчет на дружеството за предходната година. Близо 19% от средствата или 31 млн. евро са насочени към ЮИЕ, където освен България са още Румъния, Гърция и Кипър. ЮИЕ е на трето място по размер на инвестициите на норвежката група през 2020 г., но е единственият регион, в който вложенията на групата растат – с 27% спрямо 2019 г. Най-много през миналата година B2Holding инвестира в Северна Европа (88 млн. евро) и Полша (36 млн. евро). На пазарите в Западна Европа са вложени 9 млн. евро, а в Централна Европа извън Полша няма инвестиции през миналата година. 

През първото тримесечие на 2021 г., преминало под знака на третата вълна от COVID-19 и нови ограничения в Европа, B2Holding инвестира близо 19 млн. евро в нови портфейли в Европа, като около 16% от тях или 3 млн. евро са насочени към Югоизточна Европа.   

Независимо от сериозните предизвикателства през 2020 г., финансовите резултати на B2Holding се подобряват. Нетната печалба се увеличава почти три пъти до 30 млн. евро. Оперативните приходи на холдинга се повишават с 10% до 312 млн. евро. Положителната тенденция в представянето на групата продължава и през първите три месеца на тази година. Нетната печалба нараства над 5 пъти за година до почти 13 млн. евро. Ръст бележат още приходите и събираемостта.

По данни на БНБ към края на март 2021 г. необслужваните банкови кредити в България са на стойност 5.7 млрд. лв. или 7.1% от всички отпуснати заеми. За сравнение – в края на март 2020 г. делът на същите е бил 8%. Само фирмените са 3.7 млрд. лв. или 9.6% от всички кредити за нефинансови предприятия. След трудната 2020 г. основната причина за по-малкото просрочени заеми е кредитният мораториум, от който са се възползвали много клиенти на банки, както и по-рестриктивната политика за отпускане на заеми, прилагана през миналата година.

Тенденции в плащанията на просрочени задължения в България

Очаквано, през миналата година са се променили и навиците, и профила на хората в България по отношение на плащането на задължения, които веднъж вече са просрочили. Проучване на АСВ отбелязва увеличение в броя на хората, които желаят да започнат редовно погасяване на тези задължения. Хората в пенсионна или близка до пенсионна възраст, както и най-младите на пазара на труда се представят най-добре в погасяването на просрочени задължения в условията на пандемия от коронавирус, показва второто годишно проучване “Добрият платец” на компанията, направено на база данни от над 490 хил. задължения на физически лица в България през цялата 2020 г.

В COVID кризата лицата на възраст над 60 години, особено жените, плащат най-често и редовно своите просрочени задължения, става ясно от анализа на данните. Интересно е, че значително по-добре спрямо предходната година се представят най-младите – 20-24 годишните. Следващата възрастова група – 25-29 годишните, поддържат високо ниво на обслужване на задълженията си за втора поред година. За разлика от предходното изследване, сега хората на средна възраст изпитват повече затруднения да погасяват редовно дълговете си. “Прави впечатление по-негативната тенденция при клиентите между 30 и 45 години, които, изглежда, най-силно са усетили ефекта на кризата,” коментира Юлия Юргакиева, изпълнителен директор на АСВ.