АСВ стана на 10: Най-важното и историята отвъд цифрите

BG_DCA Celebrates Its 10th Anniversary_27 Nov 2020_Short Version_V2Тази година Агенция за събиране на вземания (АСВ) отбелязва 10 години🎂, откакто стартира мисията си – да гради мостове🌉 между кредиторите, които не събират вземанията си, и кредитополучателите, които не погасяват задълженията си. Целта на компанията винаги е била една основна – да помага за преодоляването на пропастта, предизвикана от просрочените дългове, като предлага решения и на двете страни.

От началото на тази година АСВ e предимно на дистанционен режим на работа. Пандемията от COVID-19 не спира основната дейност, но още от пролетта компанията по своя инициатива осигурява възможност на клиентите си да предоговарят вноските по своите задължения в условията на карантина през корпоративната онлайн платформа 🖥️ (24/7/365). Чрез платформата клиентите могат да изплащат задълженията си и да подават молба за разсрочване на погасителните вноски изцяло отдалечено, по всяко време и от всяка точка. Услугата е още един принос на компанията към обществото в безпрецедентната криза и е показателна за голямата промяна в сектора – новите технологии ще играят все по-голяма роля в дейността и отношенията с клиентите. Другата значима тема в краткосрочна перспектива е очакваният ръст на необслужваните заеми заради кризата. От сега е ясно, че ако й се даде възможност, АСВ ще играе важна роля на първа линия в борбата с икономическите дефекти от COVID-19.     

Ето и най-същественото от изминалото десетилетие в няколко кратки слайда с цифри, факти и цитати на част от водещите мениджъри на АСВ и основни участници в събитията👇.