Васил Трифонов, АСВ: 2018 – годината на продажбите на лоши фирмени кредити

Васил Трифонов има повече от 15 години ръководен опит в банковия и финансовия сектор, в това число в корпоративното банкиране и банкирането на дребно на големи международни финансови институции и групи. Притежава солиден опит в управлението на модели и системи за оценка на риска. Снимка: Юлиян Донов

В новия брой на списание Мениджър, Васил Трифонов, ръководител „Корпоративни и обезпечени вземания“ на „Агенция за събиране на вземания“, споделя прогнозите си за развитието на пазара на изкупуване и управление на задължения в България през 2018 г.  

 

– Господин Трифонов, как стои България на фона на останалите страни в ЕС по отношение на лошите заеми?

– От есента на миналата година банките започнаха да отписват и продават необслужваните си заеми по-активно. Все още има доста за редуциране. По последни данни към септември 2017 г. делът на необслужваните заеми е 11,4%, което е двойно повече от този в ЕС. Причината е, че в корпоративния сегмент в България процесът на прочистване върви по-бавно. Високият процент необслужвани корпоративни кредити блокира кредитирането за бизнеса и лишава банките от нови добри възможности за доходоносни проекти. Тактиката да се стои и чака не носи добри резултати. Част от банките се забавиха с продажбата на своите лоши активи и сега наваксват в движение. Паралелно регулаторите във и извън България – БНБ, ЕЦБ и ЕК, предприемат нови мерки за насърчаване на продажбата и отписването на необслужваните заеми. Целта е и създаването на вторичен пазар за дългове. Това е предпоставка за ръст на продажбите на портфейли с лоши банкови кредити в България, особено на необслужвани фирмени заеми. 2018 ще е тяхната година.

– С какви инструменти разполагат банките за събиране на трудните кредити?

– Нужни са стратегия и цели с конкретен времеви хоризонт. Най-добрият метод е продажбата на непогасените лоши кредити чрез търг за цесия с максимално широко участие на утвърдени компании за изкупуване на вземания. Забелязваме, че все повече банки следват добрите практики при организирането на тези търгове – разкриват повече информация за пакетите, които продават, наемат външен консултант за процеса, използват платформи, които дават възможност на компаниите – купувачи на дълг, да наддават за портфейлите.

– Какви са очакванията ви за обема на портфейлите с лоши кредити, които ще бъдат продадени през 2018 г. в България?

– Очакваме силен ръст и повече на брой търгове. Прогнозата ни е, че ще бъдат продадени портфейли за над 1,5 млрд. лв. По-голямата част от тях ще са банкови портфейли с обезпечени корпоративни кредити. Само през първия месец на годината в рамките на една сделка беше реализирана една трета от прогнозния стойностен обем през цялата година. Очакваме през следващите 3 до 6 месеца 4 големи търга на банки за продажбата на дълг за около 1 млрд. лева.

– С какъв ресурс ще се включи в този процес „Агенция за събиране на вземания“?

– Ние сме сред най-активните на пазара. „Агенция за събиране на вземания“ сключи първата и най-голяма засега сделка за необслужвани обезпечени и необезпечени корпоративни банкови заеми в България (тази за портфейла на УниКредит Булбанк за 93 млн. евро през януари 2017 г.). За по-малко от година ние придобихме два портфейла за над 350 млн. лв. от най-голямата по активи банка в страната, като голяма част от тях бяха заеми за корпоративни клиенти и малки и средни предприятия. Разполагаме със солиден ресурс, с който да обезпечим участието си в предстоящите търгове. Собственикът на „Агенция за събиране на вземания“ – норвежката B2Holding, е една от водещите компании за изкупуване на вземания в Европа и развива дейност вече в 23 страни. През първото тримесечие на 2018 г. B2Holding придоби от гръцката Alpha Bank портфейл в размер на рекордните 3,7 млрд. евро. Предстои ръст в броя и стойностния обем на продажбите на необслужвани заеми в целия регион на Югоизточна Европа и B2Holding ще участва активно в този процес.