Адам Парфиниевич

Адам се присъединява към B2Holding през 2016 година. През последните три години той е Президент на Борда на директорите в ULTIMO S.A., а текущо заема позицията на Ръководител необезпечени вземания в B2Holding. Г-н Парфиниевич има богат мениджърски опит в сферата на финансовите услуги, като е заемал различни ръководни позиции в Банковия сектор, включващи PBK, Credit Agricole и BNP Paribas в Полша, както и позиция на Изпълнителен директор в PolCard (картова организация) и Expander (ипотечен и инвестиционен брокер). Завършил е Бизнес администрация във Варшавския университет.