2 юли, 2024
Една от водещите компании за изкупуване и управление на просрочени вземания в България – Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ), има ново ръководство.  Досегашният изпълнителен директор – Юлия Юргакиева, се оттегля от управлението и компанията след три години начело и общо над 10 години в мениджмънта, в който период има ключов принос за разрастването...
Вижте повече
15 май, 2024
Корпоративният сектор в Европа планира намаляване на разходите си, независимо от нарастващия оптимизъм в икономиката, а закъснелите плащания продължават да отнемат от ресурса на компаниите. Това показва новият Европейски доклад за плащанията (European Payment Report/EPR), който обобщава резултатите от проучване сред над 9000 малки, средни и големи компании в 25 държави в Европа.  България също...
Вижте повече
17 април, 2024
Банките в еврозоната леко затягат условията за кредитиране на бизнеса през първото тримесечие на годината, докато търсенето на заеми в корпоративния сектор се свива значително на фона на очаквания за обратното. Това показва регулярно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ). Отчита се значителен спад в търсенето на фирмени заеми и кредитни линии, което контрастира с...
Вижте повече
12 март, 2024
  Новите технологии и канали за комуникация допринасят положително Младите до 29 г. вече се открояват като добри платци   Продават се успешно слабо ликвидни доскоро имоти, служещи като обезпечения по непогасени заеми Платежоспособността на потребителите с просрочени задължения в България e рекордно висока, а все повече от тях сключват доброволни споразумения за плащане и използват...
Вижте повече
29 февруари, 2024
Необслужваните вземания в лизинга в България са паднали до най-ниското си ниво за последните 15 години, показват данни на БНБ. Към края на 2023 г. те са едва 1.6% от портфейла с финансов лизинг на сектора, с 0.1 процентен пункт под равнището от края на 2008 г.  Исторически най-ниското им ниво е било през третото...
Вижте повече
17 юни, 2021
Дигиталните технологии навлизат все повече, правителствените мерки за подкрепа спират икономическия спад и независимо от предизвикателствата, компаниите са нетърпеливи за нов ръст. Това показва новият European Payment Report, който отразява ефекта от забавените плащания върху перспективите и развитието на бизнеса в Европа. Проучването е направено сред над 11 хил. малки, средни и големи компании от...
Вижте повече
28 април, 2021
Голяма част от ръководителите на компании в Централна и Източна Европа, включително България, очакват повишение на разходите за провизии по необслужвани задължения, показва последното проучване Central Europe CFO на консултантската компания Deloitte. Проучването е направено сред финансови директори от 17 държави и отразява гледната им точка по ключови бизнес въпроси, стратегически приоритети и фактори, важни...
Вижте повече