15 май, 2020
През 2017 г. Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) стартира проекта “Мисия платено”, който има за цел да подпомага гражданите в управлението на техните парични задължения. Разработен е наръчник и периодично се провеждат семинари за повишаване финансовата култура, предоставяне на насоки за превенция от задлъжнялост, споделят се съвети и правила за изплащане на дългове....
Вижте повече