След нова сделка B2Holding вече управлява активи за 1 млрд. евро в Италия

Норвежката компания B2Holding, собственик на Агенция за събиране на вземания ЕАД,  придоби портфейл от обезпечени заеми от италианската EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA. Сделката е реализирана чрез италианското дъщерно дружество на компанията – B2Kapital, а портфейлът е с номинална стойност от близо 100 милиона евро.

След придобиването на този портфейл B2K вече управлява активи за близо 1 млрд. евро в Италия. „Тази сделка засилва позицията на B2Holding на италианския пазар на необслужвани заеми и потвърждава интереса на B2Holding да инвестира в различни класове активи в Италия и да развива платформата си там“, заяви Олав Дален Зал, изпълнителен директор на B2Holding ASA.  

В началото на юли B2Holding придоби портфейл с необслужвани кредити от италианската Banca Sella SpA за 214 млн. евро.