Services

Обезпечени дългове

Необезпечени дългове

Обезпечени дългове

В началото на 2017 година Агенция за събиране на вземания ЕАД придоби първия обезпечен портфейл на българския пазар. Почти три години по-късно ние продължаваме да сме лидер на пазара за обезпечени вземания, управлявайки портфейл от над 655 млн. лв. Очакванията за бързи темпове на развитие в сектора се потвърдиха и се предвижда пазара на изкупуване през тази година да достигне 2 млрд. лева. Като водеща компания в бранша Агенция за събиране на вземания ЕАД участва активно в развитието на този пазар, предлагайки на своите клиенти опит, професионализъм и гаранция за спазването на всички законови и етични норми.

Необезпечени дългове

Oпитът на Агенция за събиране на вземания ЕАД в изкупуването и управлението на портфейли с необезпечени вземания започва още от самото създаване на компанията през 2010г. Приблизителната номинална стойност на портфейлите към началото на декември 2019 година е над 755 млн. лв., а броят на случаите над 475 хил. Компанията е абсолютен лидер на пазара по брой активни договори за регулярни цесии на вземания.